ดึงชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ดึงชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...นายคลองหลอด

 
                     เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมี "สรรเกียรติ กุลเจริญ" เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่บนความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 
                     "สรรเกียรติ กุลเจริญ" บอกว่า แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแต่ละปีต้องมีการเก็บข้อมูลจากประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่วนหนึ่งได้ระดมผู้นำชุมชนมาพูดคุยเพื่อให้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าต้องการอะไรและเทศบาลก็รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาตรวจสอบว่าจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดและสุดท้ายคือการทำประชาคมชาวบ้าน โดยเชิญตัวแทนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ตัวแทนเยาวชน โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและอื่นๆ มาร่วมทำแผนพัฒนาดังกล่าว
 
                     แต่พื้นที่เทศบาลเกือบทั้งหมดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างเป็นหลัก รองลงมาคือค้าขาย วิถีชีวิตชาวบ้าน เปลี่ยนจากเกษตรกรมาทำงานโรงงาน ตั้งแต่ปี 2513 เมื่อเทศบาลเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด จึงทำให้เกิดปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ซึ่งเทศบาลถือเป็นเรื่องใหญ่แต่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลทำได้เพียงผู้ประสาน การแก้ปัญหาเบื้องต้นเทศบาลจึงแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คืออุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาแก้ไข
 
                     นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย บอกอีกว่า ถนนปู่เจ้าสมิงพรายซึ่งเทศบาลเป็นผู้ดูแลแต่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมในความดูแลของแขวงการทาง จ.สมุทรปราการ ขณะนี้สภาพถนนทรุดโทรมมาก เทศบาลมีหน้าที่เพียงประสานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขเท่านั้น โดยเทศบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักดังที่ว่า "เพื่อชาวประชาถ้วนหน้ามีความสุข อีกทั้งทุกกิจกรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้"
 
                     ส่วนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลได้จัดงบประมาณปรับปรุงป้อมปราการ หรือป้อมปู่เจ้าสมิงพราย โดยกรมศิลปากร บนพื้นที่ 1 ไร่เศษ บริเวณโรงพยาบาลพระประแดง พร้อมพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต อาชีพของชาวบ้านเมื่ออดีต อีกทั้งยังฟื้นฟูประเพณีอาหารดี-เจดีย์หน้าวัดของวัดบางหัวเสือและกำลังพัฒนาสู่การเป็นตลาดน้ำวัดบางหัวเสือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างศาลาขายสินค้าให้เรียบร้อย
 
 
 
.........................
 
(ดึงชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...นายคลองหลอด)
 
 


เปิดอ่าน