ปรับโครงสร้างพื้นฐาน รับเมืองคอหงส์เติบโต

ปรับโครงสร้างพื้นฐาน รับเมืองคอหงส์เติบโต : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...นักข่าวชาวบ้าน

 
                     เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นพื้นที่ความเจริญขยายตัวเร็วมากมีการสร้างคอนโดมิเนียมและโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมายทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นตามไปด้วย แม้เทศบาลจะเร่งสร้างแต่ยังไม่เพียงพอความต้องการของประชาชน จนต้องมีการจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนที่จำเป็นโดยเฉพาะถนนหนทางซึ่งมีอีกหลายเส้นทางที่ต้องพัฒนาให้ทันกับความต้องการ
 
                     "พยงค์ อรัญดร" นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ บอกว่า เทศบาลมีงบประมาณพัฒนาจำกัดแม้จะมีถนนคอนกรีตที่สร้างเสร็จไปแล้วจำนวนมากแต่ยังเหลืออีก 25 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องจัดสรรงบประมาณลงไปปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนดินแดงซึ่งกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งมีอยู่เกือบทุกชุมชนถนนดินแดงส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้ามาของหมู่บ้านจัดสรรที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด แม้ความเจริญจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งแต่การพัฒนาก็พยายามให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้
 
                     ปัจจุบันเขตเทศบาลมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ทำให้เทศบาลเมืองคอหงส์ได้เปรียบในเรื่องของที่ปรึกษาด้านต่างๆ ในส่วนระดับประถมศึกษานั้น เทศบาลเมืองคอหงส์มีแผนใช้สำนักงานเทศบาลเดิมเป็นโรงเรียนเทศบาล หลังสำนักงานย้ายไปที่ใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเร็วๆ นี้ โดยใช้งบประมาณจากการกู้เงินจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 
                     นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์กล่าวอีกว่า พื้นที่เทศบาลมีเทือกเขาคอหงส์ที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นสวนป่าในเมือง แต่มีการบุกรุก แผ้วถาง เพื่อปลูกยาง จึงทำให้ปริมาณป่าลดลงและเกิดกลุ่มอนุรักษ์เขาคอหงส์ขึ้น ซึ่งเทศบาลพร้อมให้การสนับสนุน และปัญหาปัจจุบัน คือ การบำบัดน้ำเสียจากคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรเทศบาลต้องเข้ากำชับให้มีการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่คลอง ซึ่งกำชับให้กองช่างดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวด จึงถือเป็นภาระหนักสำหรับกองช่างขณะนี้ 
 
                     เทศบาลมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาให้เมืองคอหงส์เป็น "นครแห่งปัญญา สีเขียวน่าอยู่" ทำให้คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันพยายามดึงให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองต่างๆ ที่จะนำสู่จุดขายใหม่ๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและเพื่อค้นหามุมมองใหม่ๆ ทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวคอหงส์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 
 
 
........................
 
(ปรับโครงสร้างพื้นฐาน รับเมืองคอหงส์เติบโต : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...นักข่าวชาวบ้าน)
 
 
 


เปิดอ่าน