ขอรัฐแก้'ที่ดินทำกิน-แล้ง'

คนดังท้องถิ่น : ขอรัฐแก้ 'ที่ดินทำกิน-แล้ง' เพื่อคุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้น : โดย...ธาริณี แพทย์เมืองจันทร์

 

                         ชาวตำบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ทำอาชีพการเกษตร แต่ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรมีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งอุทยานแห่งชาติ ค่ายทหารและส่วนราชการอื่นๆ ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวนพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2481 พื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย เลาขวัญ หนองปรือ ห้วยกระเจา ไทรโยค และพนมทวน ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำกินในที่ดินของทหาร

                         "อภิรักษ์ คชนา" นายก อบต.ดอนตาเพชร กล่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินของชาวตำบลดอนตาเพชร รัฐบาลควรเร่งแก้ไขด่วนเพราะความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่องแรก เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีการ พ.ศ.2481 ซึ่งชาวบ้านได้ทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย แต่ไม่สามารถครอบครองที่ดินเป็นของตัวเองได้ จึงต้องการให้มีคณะทำงานยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หลังจากนั้นขอให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้ชาวบ้านเป็น น.ส.3 หรือโฉนดที่ดิน   

                         เรื่องที่สอง ปัญหาภัยแล้งที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานาน ซึ่ง อบต.ดอนตาเพชร ได้ขุดคลองคู่ขนานจากพื้นที่ตำบลท่าล้อ ผ่านตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลพนมทวน ผ่านไปออกอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ระยะ 60 กิโลเมตร ชาวบ้านที่ได้รับน้ำอยู่ในเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นพื้นที่ทหาร ทำให้ชาวบ้านมีน้ำไหลผ่านแต่ทำกินไม่ได้ จึงเกิดปัญหากับทหารขึ้น โดยอบต.ขุดสระกักเก็บน้ำแต่ถูกทหารจับฐานขุดสระในพื้นที่ทหารทั้งที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ทำกินมาหลายชั่วอายุคน ปัญหานี้ต้องใช้เวลา 2 เดือนกว่าจะตกลงกันได้

                         นายก อบต.ดอนตาเพชร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเกษตรกรยังต้องการใช้น้ำอีกมาก ซึ่งนายเรวัต สิรินุกูล ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดกาญจนบุรี สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมารับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งทราบว่ารัฐบาลกำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่ ที่ผ่านมา อบต.ดอนตาเพชร ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมรวบรวมเอกสารที่ชาวบ้านมีอยู่ ก่อนนำเสนอ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                         ขณะเดียวกันประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจังหวัดกาญจนบุรี ยังบอกกับชาวบ้านว่า อีกไม่ถึง 2 ปี จ.กาญจนบุรีจะเจริญเติบโตเพราะมีการเปิดประตูการค้าที่บ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ไปสู่เมืองทวาย สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่ถ้าที่ดินยังไม่มีเอกสารสิทธิก็จะเกิดปัญหาการลงทุนในอนาคต

 

 

--------------------

(คนดังท้องถิ่น : ขอรัฐแก้ 'ที่ดินทำกิน-แล้ง' เพื่อคุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้น : โดย...ธาริณี แพทย์เมืองจันทร์)

 

 

 


เปิดอ่าน