'บุญเลิศ'ขายฝัน'รถไฟฟ้ารางเดี่ยว'

บุญเลิศ บูรณุปกรณ์, รถไฟ, รถไฟรางเดียว, เปิดใจผู้นำท้องถิ่น

'บุญเลิศ บูรณุปกรณ์'ขายฝัน'รถไฟฟ้ารางเดี่ยว'ผุดที่เชียงใหม่ : คอลัมน์เปิดใจผู้นำท้องถิ่น

               

               บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ถือเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคเหนือตอนบน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวปีละ 2-3 ล้านคน เม็ดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวปีละกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท แต่กลับพบว่าไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีพอรองรับกับความเจริญเติบโต จึงมีแนวคิดจะทำรถไฟฟ้ารางเดี่ยวให้เป็นระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสอดรับการโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมกับตัดถนนวงแหวนรอบที่ 4 และรอบที่ 5 เพื่อระบายการจราจรที่คับคั่งในเขตเมือง

               ห้วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอมรับว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก หลายโครงการเตรียมลงมือดำเนินการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขณะนี้มีการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อว่ารถไฟความเร็วสูงนี้จะเป็นจุดดึงดูดให้คนมาเชียงใหม่ และจะได้รับการตอบรับจากคนทั้งประเทศ รวมถึงรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย ยืนยันว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

               ทั้งนี้ อบจ.เชียงใหม่มีแนวคิดที่จะทำระบบขนส่งเชียงใหม่ขึ้น เพราะเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันโตเร็วมาก มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาอย่างหนาแน่นเกือบทุกช่วงเวลาตามความเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเชียงใหม่เองก็ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่เป็นรูปแบบรองรับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ โดยจะจัดทำในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว มูลค่าโครงการ 8,000 ล้านบาท ระยะเวลาสร้างเสร็จภายใน 5 ปี

               โดยแบ่งการเดินรถไฟฟ้าฯ ออกเป็น 2 เส้นทาง เชื่อมต่อในเขต อ.เมือง ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จะเริ่มต้นเส้นทางตั้งแต่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปลายทางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยผ่านรอบคูเมืองเชียงใหม่และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ซึ่งรถไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นรางเดี่ยว ให้บริการเที่ยวละ 3 โบกี้ รองรับผู้โดยสารได้โบกี้ละ 40 คน แต่ละเที่ยวจะรองรับผู้โดยสารได้ 120 คน หากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะเพิ่มโบกี้อีก 2 โบกี้ ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ 200 คน ความเร็ว 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะจอดรถไฟฟ้าทุกๆ 500 เมตร ซึ่งจะมีการกำหนดเวลาและจุดจอดรถไฟฟ้าอย่างชัดเจน เบื้องต้นคาดการณ์ว่า แต่ละรอบจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที โดยรถไฟฟ้าดังกล่าวจะควบคุมด้วยระบบสัญญาณจราจร เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงจะได้รับสิทธิ์ให้ไปก่อนไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร

                ขณะนี้แนวคิดดังกล่าวมีการหารือกับ รมว.คมนาคม และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบจะเป็นการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทที่ทำรถราง ซึ่งรัฐบาลก็ได้เห็นชอบในเบื้องต้น  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำวงแหวนรอบที่ 4 และวงแหวนรอบที่ 5 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณชานเมืองไม่ให้เข้ามาในตัวเมือง ซึ่งถ้าไม่ป้องปรามไว้ก่อนก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้หมด ขณะนี้วงแหวนรอบที่ 4 ได้มีการวางแนวทางและสำรวจเส้นทางแล้ว โดยจุดแรกจะเริ่มต้นจาก อ.หางดง อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย และสิ้นสุด อ.แม่ริม ส่วนจุดตัดยังไม่มีการสรุปที่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเลยจาก อ.แม่ริม ไปเล็กน้อย ทั้งนี้จะพยายามสร้างจุดต่อเชื่อมให้สมบูรณ์ที่สุด

               "ตอนนี้ติดปัญหาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ไปยัง อ.แม่ริม ระยะทางขาดไป 2 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ทหาร ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจาอยู่ ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้ก็จะเข้าสู่ อ.แม่ริม เลย"

               นายยกบุญเลิศ กล่าวทิ้งท้ายว่า อบจ.เชียงใหม่ ยังมีการวางแผนทำเส้นทางวงแหวนรอบที่ 5 เพิ่มเติม บริเวณ อ.แม่แตง เพื่อเป็นการเชื่อมกับ จ.ลำพูน โดยไม่ให้รถยนต์ที่จะเดินทางจาก จ.ลำปาง เข้าสู่เชียงราย ผ่านทางเชียงใหม่ แต่จะให้ผ่านทาง อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด และมุ่งเข้าสู่เชียงรายได้เลย ทั้งนี้ บริเวณ อ.สันกำแพง มีแนวทางที่จะสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ซึ่งวงแหวนรอบที่ 5 จะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

               นอกจากวางแผนสร้างเส้นทางวงแหวนรอบที่ 4 และรอบที่ 5 แล้ว ได้วางแนวทางสร้างจุดเชื่อมต่อเส้นทางวงแหวนทุกรอบเข้าด้วยกัน เบื้องต้นกำหนดจุดไว้ 4-5 จุด และจะให้มีการสร้างจุดจอดรถ เพื่อไม่ให้รถยนต์จากนอกเมืองเข้ามาสร้างความแออัดภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกันจะมีรถบัสอำนวยความสะดวกรับส่งผู้โดยสารเพื่อเชื่อมต่อให้เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ที่ได้วางแนวทางไว้

 

.............................................................................

('บุญเลิศ บูรณุปกรณ์'ขายฝัน'รถไฟฟ้ารางเดี่ยว'ผุดที่เชียงใหม่ : คอลัมน์เปิดใจผู้นำท้องถิ่น)

 

 

                


เปิดอ่าน