หนุนการศึกษาท้องถิ่น

หนุนการศึกษาท้องถิ่น รับประชาคมอาเซียน : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย... สิทธิชัย สิขวัตร

                พื้นที่ตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากร 10,960 คน โดย อบต.อ่าวนาง มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เช่น อ่าวนาง อ่าวไร่เล และเกาะพีพี มีสถานที่พักโรงแรม รีสอร์ท หลากหลายรูปแบบ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ศักยภาพของตำบลอ่าวนาง ทั้งความเจริญของธุรกิจท่องเที่ยวและการค้าขาย ทำให้คนจากหลายจังหวัดรวมทั้งแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานจำนวนมาก 

               "พันคำ กิตติธรกุล" นายก อบต.อ่าวนาง เล่าว่า เเป็นนายก อบต.อ่าวนาง 4 สมัยติดต่อกัน สิ่งที่ตระหนักอยู่ตลอดคือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต การให้ความสำคัญด้านการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรก เพื่อการศึกษาที่ดีกว่าของเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และประถมศึกษาไปตามลำดับ

               ซึ่งจุดเริ่มต้นการพัฒนาการศึกษาของ อบต.อ่าวนาง เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ที่ อบต.อ่าวนาง ได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านช่องพลีเข้ามาอยู่ในสังกัด เป็นโรงเรียนแรกในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง ต่อมาอีก 6 ปี ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านช่องพลีที่เคยมีนักเรียน 80 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มเป็น 608 คน การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีคุณภาพ ทั้งวิชาการและกิจรรมต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านช่องพลีประสบผลสำเร็จเกินคาด

               นายก อบต.อ่างนาง เล่าต่อว่า ภายใน 6 ปีโรงเรียนบ้านช่องพลีได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาปี 2553 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554 และโรงเรียนคู่หูทันตสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช ระดับภาคใต้ ทำให้โรงเรียนบ้านช่องพลีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้ขยายโรงเรียนเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลอ่าวนางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวนาง ทั้งสอง 2 แห่งมีนักเรียน 398 คน

               การวางรากฐานการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีพัฒนาการที่ดีต้องเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อด้วยระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาซึ่ง อบต.อ่าวนาง มีครบให้เท่าเทียมเด็กในตัวเมืองกระบี่ เพื่อหวังให้นักเรียนจากโรงเรียนสังกัด อบต.อ่าวนาง สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในตัวจังหวัดได้ นอกจากนั้นยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้อย่างดี เพราะทุกอย่าง อบต.ให้ฟรีหมด สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน มีรถรับส่งเหมือนกับโรงเรียนใหญ่ๆ ในตัวเมือง อีกอย่างเป็นการยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นให้สูงขึ้น เพื่อวางรากฐานการศึกษาของชุมชนรองรับประชาคมอาเซียน

 

......................................

(หนุนการศึกษาท้องถิ่น รับประชาคมอาเซียน : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย... สิทธิชัย สิขวัตร)

               
 


เปิดอ่าน