อาสนวิหารอัสสัมชัญ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ : พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคระ

             หนังสือ “เล่าเรื่องกรุงสยาม” หน้าที่ 514 ที่เรียบเรียงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2397 โดย “ฌัง-บัปติสต์ ปาลเลกัวซ์” สังฆนายกมิสซัง โรมันคาทอลิก ประจำประเทศสยาม ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสยามเป็นเวลาถึง 24 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “มีสำนักคริสตจักร หรือชมรมพวกคริสตังอยู่ห้าแห่งด้วยกัน ในพระนครหลวง แห่งแรกชื่อชมรมอัสสัมชัญ ซึ่งวิทยาลัยเซมินาร์ตั้งอยู่ที่นั่น ใกล้กับโบสถ์อันงามก่ออิฐถือปูน”

              และยังกล่าวต่อไปอีกว่า “โบสถ์นั้น สร้างมาได้เกือบสี่สิบปีแล้ว ตัวโบสถ์นั้นมีสวนอันกว้างล้อมอยู่โดยรอบ มีบ้านเรือนพวกคริสตังกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ห่างจากชายฝั่งแม่น้ำ (เจ้าพระยา) ลึกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร จะเห็นทำเนียบอันสูงเด่น ของมุขนายกมิสซัง ซึ่งสิ้นค่าก่อสร้างไปถึงสามพันฟรังก์เศษ ชั้นล่างของอาคารหลังนั้น จัดสรรให้เป็นที่ทำการของโรงพิมพ์” จากบันทึกดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์แรกที่มีความสำคัญมากว่า 200 ปีแล้ว

              โบสถ์อัสสัมชัญ ที่บางรักหลังแรกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2352 หรือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นราชธานีได้ 27 ปี โดยผู้ที่สร้างคือ “บาทหลวงปาสกัล” พระชาวสยามเชื้อสายโปรตุเกส มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระนางมาเรีย ที่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ใช้เวลาในการสร้าง 14 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2365 และได้รับการสถาปนาให้เป็น “อาสนวิหารอัสสัมชัญ” ในปีต่อมา

              จากการได้รับสถาปนาให้เป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญนั้น จึงถูกจัดให้เป็นที่พำนักของพระสังฆราช ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิคของสยามแต่นั้นมา ครั้นต่อมาจำนวนชาวคริสตังที่มาปฏิบัติศาสนกิจมีจำนวนมากขึ้น อาสนวิหารอัสสัมชัญเดิมมีพื้นที่คับแคบ จึงมีการจัดสร้างอาสนวิหารอัสสัมชัญองค์ปัจจุบันนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2444 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2462 เป็นอาสนวิหารตามสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

              อาสนวิหารอัสสัมชัญ นอกจากจะเป็นศูนย์กลางศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนอัสสัมชัญ สถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบุคคลอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยคุณพ่อกอลมเบต์ อดีตท่านเจ้าอาวาส ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2418 ได้ใช้บริเวณด้านหลังของอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นห้องเรียนในการสอนครั้งแรก และต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2428 แต่นั้นมา

              พรุ่งนี้เล่าเรื่อง “พระญาณไตรโลก วัดกษัตราธิราชวรวิหาร” อยุธยาครับ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน