ทำเนียบราษฎร...สวัสดีปรองดอง...

๏ ปรองดองกันเถิดพี่น้อง
ร่วมแหกปากร้องสมานฉันท์
เพื่อลบร่องรอยฆ่าฟัน
แล้วลืมคืนวันฝันร้าย

๏ ไม่มีต้นสายปลายเหตุ
เพียงแค่อาเพศฉิบหาย
ว่างว่างก็ฆ่ากันตาย
ไม่มีจุดหมายเบื้องลึก

๏ มีแต่กลไกอำนาจ
ในนามแห่งชาติเข้าผนึก
วางเฉยด้วยความสำนึก
หลังฉากการศึกทึกทัก

๏ อำนาจคือความถูกต้อง
คำตอบปรองดองแน่นหนัก
ทำร้ายแล้วต้องทำรัก
เพื่อให้ประจักษ์หลักการ

๏ ปรองดองสมานฉันท์กันเถิด
ผลบุญบังเกิดทุกด้าน
เลือดเนื้อชีวิตให้ทาน
อุทิศเพื่อบ้านเมืองนี้

๏ อุทิศเพื่อนักการเมือง
ผู้รู้ทุกเรื่องทุกสี
ช่างหัวผิดถูกชั่วดี
ปรองดองเถิดพี่น้องเอ๊ย !.

นายทิวา


เปิดอ่าน