ทำเนียบราษฎร...สวัสดีปรองดอง...

ไลฟ์สไตล์ > วรรณกรรม  :  20 มิ.ย. 2553

ปรองดอง

๏ ปรองดองกันเถิดพี่น้อง

ร่วมแหกปากร้องสมานฉันท์

เพื่อลบร่องรอยฆ่าฟัน

แล้วลืมคืนวันฝันร้าย

๏ ไม่มีต้นสายปลายเหตุ

เพียงแค่อาเพศฉิบหาย

ว่างว่างก็ฆ่ากันตาย

ไม่มีจุดหมายเบื้องลึก

๏ มีแต่กลไกอำนาจ

ในนามแห่งชาติเข้าผนึก

วางเฉยด้วยความสำนึก

หลังฉากการศึกทึกทัก

๏ อำนาจคือความถูกต้อง

คำตอบปรองดองแน่นหนัก

ทำร้ายแล้วต้องทำรัก

เพื่อให้ประจักษ์หลักการ

๏ ปรองดองสมานฉันท์กันเถิด

ผลบุญบังเกิดทุกด้าน

เลือดเนื้อชีวิตให้ทาน

อุทิศเพื่อบ้านเมืองนี้

๏ อุทิศเพื่อนักการเมือง

ผู้รู้ทุกเรื่องทุกสี

ช่างหัวผิดถูกชั่วดี

ปรองดองเถิดพี่น้องเอ๊ย !.

นายทิวา


เปิดอ่าน