พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรสิ้นพระชนม์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ณ เวลา 06.44 น. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติดเชื้อรุนแรงและพระวักกะ (ไต) วายเฉียบพลัน หลังเสด็จเข้ารักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลพระรามเก้าตั

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงสรงน้ำพระศพในวันที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลา 17.30 น. จากนั้น เจ้าภาพ (บุตร-ธิดาคือ ม.ร.ว.เฉลิมฉัตร วุฒิชัย และ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ และครอบครัว) จะสวดพระอภิธรรมต่อไป

 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (พระราชโอรสพระองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด) และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 เจ้าฟ้ากรมพระจักพรรดิพงศ์) ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2464 ทรงมีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมยุรฉัตร เสกสมรสกับหม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เสกสมรสกับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี, หม่อมเจ้าหญิงกาญจนฉัตร สุขสวัสดิ์, หม่อมเจ้าหญิงภัทรลดา ดิศกุล, หม่อมเจ้าชายสุรฉัตร ฉัตรไชย, หม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ดิศกุล, ท่านหญิงหิรัญฉัตร เอ็ดเวิร์ดส, หม่อมเจ้าชายทิพยฉัตร ฉัตรไชย และหม่อมเจ้าชายพิบูลฉัตร ฉัตรไชย

 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเสกสมรสกับนาวาโทหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และหม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ (ดิศกุล) ทรงมีโอรสธิดา 2 คน คือ ม.ร.ว.เฉลิมฉัตร วุฒิชัย สมรสกับ เอมอร วุฒิชัย ณ อยุธยา (บุษบงก์) และ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ สมรสกับ ศ.ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

 ปัจจุบัน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงปฏิบัติงานในองค์กรสังคมสงเคราะห์หลายแห่ง เช่น ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์


เปิดอ่าน