royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
ไลฟ์สไตล์

ผนึกกำลังอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 - 07:00 น.
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ,SPBT,ลิฟวิ่งวิทวอเตอร์,มิซู โตะ อิคิรุ,มูลนิธิรักษ์ไทย,พนักงานจิตอาสา,บ้านห้วยผักกูด,จุนจิ มิยาวากิ,โอเมอร์ มาลิค
Shares :

ร่วมมือร่วมใจสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

          เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืนและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน 

เดินหน้ากับแนวคิด “ลิฟวิ่งวิทวอเตอร์” หรือ “มิซู โตะ อิคิรุ” 

          บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT เดินหน้ากับแนวคิด “ลิฟวิ่งวิทวอเตอร์” หรือ “มิซู โตะ อิคิรุ” ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา พร้อมด้วยชาวชุมชนบ้านห้วยผักกูด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ต้นน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและป่าเสื่อมโทรม

โอเมอร์ มาลิค-จุนจิ มิยาวากิ

          โอเมอร์ มาลิค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทยซึ่งมี 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทย และโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำ (มิตซุยกุ) แก่เด็กและเยาวชน ในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

พนักงานร่วมกันสร้างฝาย

          “ภายใต้โครงการบริษัทวางแผนจะสร้างฝายชะลอน้ำ 200 ฝาย ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและป่าเสื่อมโทรม รวมถึงปลูกป่าเสริม 500 ไร่ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงระยะ 20 กิโลเมตร เพื่อช่วยในการดักตะกอนและชะลอการไหลของน้ำ ลดการพังทลายของหน้าดินและป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้และคืนความสมดุลของระบบนิเวศให้แก่ธรรมชาติ วางระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ 4 ชุมชนต้นแบบ ในเขต ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อบริโภค และกิจกรรม เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส ซึ่งเป็นการฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ำและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง สระบุรี และเชียงใหม่ จัดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำและกิจกรรมนักสืบสายน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน" โอเมอร์ กล่าว

พนักงานร่วมกันสร้างฝาย

          ด้าน จุนจิ มิยาวากิ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย กล่าวว่า ซันโทรี่ยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจด้วยการ “ให้คืนสู่สังคม” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยในประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มปรัชญาองค์กรของเราที่เรียกว่า ‘มิซู โตะ อิคิรุ’ หรือ ‘ลิฟวิ่ง วิท วอเตอร์ และวันนี้ดีใจที่ได้เห็นแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยและหวังว่ากิจกรรมนี้และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตจะช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับคนไทย

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ