royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

อย.ยืนยันผลิตภัณฑ์สาหร่ายปลอดภัย

วันที่ 22 มกราคม 2562 - 17:15 น.
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค,ผลิตภัณฑ์สาหร่าย,องค์การอาหารและยา
Shares :
เปิดอ่าน 459 ครั้ง

อย. ยืนยันผลการตรวจสอบปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ส่วนผลิตภัณฑ์สาหร่าย 1 ตัวอย่าง ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐานจะเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอีกครั้ง แจงขณะนี้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดปริมาณโซเดียมเท่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป พร้อมแนะนำให้ผู้บริโภคอ่านปริมาณโซเดียมบนฉลากก่อนรับประทาน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาหร่ายของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 ว่า ก่อนอื่น อย. ขอขอบคุณทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ช่วยกันตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและทำงานร่วมกันอย่างดีมาโดยตลอด ส่วนผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาหร่าย 13 ตัวอย่าง ในครั้งนี้ที่พบการปนเปื้อนของตะกั่วในปริมาณ ไม่พบ-0.22 มก./กก. และแคดเมียมในปริมาณ 0.21-2.34 มก./กก. ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สาหร่าย 1 ตัวอย่าง ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐาน อย. กำหนดนั้น อย. ขอเรียนทำความเข้าใจกับผู้บริโภคว่า สาหร่ายหรืออาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ จึงมีโอกาสที่จะพบการปนเปื้อนของโลหะหนักจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจและหลีกเลี่ยงได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ อย. จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดปริมาณตะกั่วให้พบในอาหารได้ไม่เกิน ตะกั่ว 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ใหมีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก อย. และออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายพร้อมริโภคที่ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยค่าสูงสุดที่ยอมให้โลหะหนักปนเปื้อนในอาหารเป็นค่าที่ได้จากการสำรวจปริมาณการปนเปื้อนที่พบอยู่ในอาหารตามธรรมชาติจริง เป็นปริมาณที่ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย และผู้ผลิตอาหารสามารถปฏิบัติได้จริง เนื่องจากกฎหมายของ อย. เป็นกฎหมายภาคบังคับที่ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการสากลในการกำหนดค่าการปนเปื้อนสูงสุดในอาหารที่ยอมรับได้ และอย. ได้ทำการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สาหร่ายแห้งและสาหร่ายพร้อมบริโภคเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างจำนวน 16 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐานด้านตะกั่วทุกตัวอย่าง ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่ายพร้อมบริโภค สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนกและมั่นใจในการทำงานของ อย. อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างการทบทวนการกำหนดปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐาน ขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตแล้ว หากพบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อห่วงใยของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอีกประเด็นหนึ่งคือ ปริมาณโซเดียมที่พบในผลิตภัณฑ์สาหร่าย จึงขอเรียนให้ทราบว่า อย. ได้ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ โดยปรับปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันจากเดิม

 2,400 มก. เป็น 2,000 มก. สอดคล้องตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และได้ลงประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ส่วนผู้ประกอบการรายเก่าที่ได้จัดทำฉลากโภชนาการไปก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ฉลากเดิมได้ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2564 รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด หรืออบกรอบ หรือปรุงรส เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อสังเกตปริมาณโซเดียมที่จะได้รับจากการรับประทานผลิตภัณฑ์สาหร่ายห่อนั้น ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารควรเปรียบเทียบข้อมูลบนฉลากโภชนาการ ฉลากหวาน มัน เค็ม ทานอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ควบคู่กับการออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ และสามารถติดตามข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จากสื่อออนไลน์ของ อย. หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdath

ขอบคุณภาพจาก : Skinny Ms.

Shares :
เปิดอ่าน 459 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ