ขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIP

นำร่อง 101 คัน ในภาคขนส่งสาธารณะครั้งแรกในประเทศไทย

ไรเซน เอนเนอร์จี ส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดัง “BYD E6” จำนวน 101 คัน ให้แก่บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด ผู้บริหารกิจการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 9 ก.ย.นี้

ขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIP

ปัจจุบันทั่วโลกมียานยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 3,000,000 คัน โดยในปี 2560 การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้น ในหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น และจีน สำหรับประเทศไทย คาดว่า ยานยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายพลังงาน 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้ 1,200,000 คัน ภายในปี 2579 เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พลังงาน

ขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIP

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่าพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งใช้รถโดยสารสาธารณะพลังงานทางเลือกควบคู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ โดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ Taxi OK และ Taxi VIP โดยนำรถยนต์ไฟฟ้า BYD e6 มาให้บริการเป็น Taxi VIP ซึ่งจะเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า 100% กลุ่มแรกของประเทศไทย เนื่องจากรถ BYD e6 เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จะพร้อมให้บริการ EV Taxi VIP ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และตั้งเป้ามีรถ EV Taxi VIP ให้บริการ 101 คัน ภายในปี 2561  โครงการ  EV Taxi VIP จะมีส่วนพัฒนาสนามบินไปสู่การเป็นสมาร์ทแอร์พอร์ต ณ จุดจอดรถบริเวณ ชั้น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 5 ช่องจอด รวมทั้งลานจอดรถระยะไกล นอกจากนี้ พร้อมแผนการติดตั้งจุดชาร์จไฟในท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ที่อาคารจอดรถ 2 และ 3 รวมทั้งจุดจอดรถระยะยาว เพื่อการรองรับการชาร์จไฟของ EV Taxi VIP ทั้ง 101 คัน 

ขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIP

นายอภิชาติ ลีนุตพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรเซน เอนเนอร์จี จำกัด เสริมถึงมาตรฐานการผลิตที่มีความเสถียรและปลอดภัยระดับโลกของ BYD  Auto ที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกด้วยยอดขายกว่า 200,000 คันต่อปี ในกว่า 40 ประเทศ ผสานกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของ อีวี โซไซตี้ ทั้งด้านการจัดการและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ ความเชี่ยวชาญในการขับขี่ และความพร้อมของ ไรเซน เอนเนอร์จี ในการให้บริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและผ่านการอบรม\ด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี รวมถึงให้บริการอะไหล่คุณภาพ โครงการ EV Taxi VIP จึงเป็นการยกระดับบริการรถสาธารณะโดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องการผ่อนปรนกฎระเบียบ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งความต่อเนื่องและความชัดเจน ของนโยบาย เป็นส่วนช่วยให้เราเดินหน้าผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลายมากขึ้น

ขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIPขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIPขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIP

นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล กรรมการบริษัท บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด ผู้ให้บริการ EV Taxi VIP เล่าว่า บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาบริการของแท็กซี่ไทยให้ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมืออาชีพ และEV Taxi VIP มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แท็บเล็ตเพื่อดูหนังฟังเพลง เบาะที่นั่งของผู้โดยสารและพื้นที่จัดเก็บกระเป๋าสัมภาระก็กว้างขวางมากขึ้น สามารถเรียกใช้บริการผ่านถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ศูนย์บริการ ชั้น 1 สนามบินสุวรรณภูมิ, Taxi Ok และคอลล์เซ็นเตอร์ 02039 8888  สำหรับอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท กิโลเมตรถัดไป คิดอัตรากิโลเมตรละ 16 บาท โดยมีโปรโมชั่นส่วนลด 5% เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต อาลีเพย์ วีแชท แรบบิทไลน์เพย์ และตั้งเป้าจะเพิ่มให้ได้ 1,000 คันภายในปี 62

ขนส่งฯ เปิดตัวแท็กซี่ไฟฟ้า VIP