royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
ไลฟ์สไตล์

แม่มณีชวนทำบุญผ่านคิวอาร์โค้ด

วันที่ 2 เมษายน 2561 - 15:48 น.
สแกนคิวอาร์โค้ด,เปิดช่องทางการรับบริจาคเงิน,มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก,สภากาชาดไทย,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ,พระองค์โสมฯ,เอสซีบี อีซี เพย์,แม่มณี มันนี่ โซลูชั่น,แม่มณี มันนี่ โซลูชั่น  คมชัดลึก
Shares :

พระองค์เจ้าโสมฯ ทรงเปิดช่องทางการรับบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด 

          เพื่อเพิ่มช่องทางการทำบุญให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เปิดช่องทางการรับบริจาคเงินของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และช่องทางการชำระค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ในร้านค้าส่วนพระองค์ “พึ่งพา” ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งเป็นบริการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอสซีบี อีซี เพย์ (SCB Easy Pay) - แม่มณี มันนี่ โซลูชั่น (Money Solution) โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดโครงการ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ในการนี้ทรงร่วมรับบริจาคและจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิฯ ด้วยการรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ด้วย โดยมี ศ. (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ, อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส, วัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จ พร้อมนี้ธนาคารฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านค้าส่วนพระองค์ “พึ่งพา”  เมื่อวันก่อน

ศ.(พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย-วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์-คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

          ศ.(พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้กระแสของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ เพื่อทำธุรกรรมด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงิน อันเนื่องมาจากความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุนในการเดินทาง เพื่อเป็นการขานรับต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการบริจาคเงินของมูลนิธิฯ และเห็นว่าแนวนโยบายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน ไทย คิวอาร์ เพย์เม้นท์ (Thai QR Payment) นั้นเป็นประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด ขึ้น โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชัน เอสซีบี อีซี เพย์ พร้อมใส่จำนวนเงินที่ประสงค์จะบริจาค ระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชีของผู้บริจาคโอนมายังบัญชีของมูลนิธิฯ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถติดตาม และตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ อีกทั้งผู้บริจาคยังสามารถส่งสลิปการโอนเงินบริจาคมายังมูลนิธิฯ เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้บริจาคเงิน และแก่มูลนิธิฯ ไปพร้อมๆ กัน

         อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในส่วนของมูลนิธิ ฯ และผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินหรือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าส่วนพระองค์ “พึ่งพา” ซึ่งคิวอาร์โค้ดนี้ เป็นบริการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอสซีบี อีซี เพย์ - แม่มณี มันนี่ โซลูชั่น โดยระบบดังกล่าวนอกจากความสะดวกแล้ว ยังรวดเร็ว และปลอดภัย ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  ขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในธนาคารลำดับต้น ๆ ที่ประกาศความพร้อม โดยได้มีการเปิดตัวแคมเปญ เอสซีบี อีซี เพย์ - แม่มณี มันนี่ โซลูชั่น ไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้นำ “แม่มณี” นางกวักยุคดิจิทัลมาช่วยสร้างสีสัน และการจดจำ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่าน คิวอาร์โค้ด ได้มากขึ้น และเร็วขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ธนาคาร ฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน รวมถึงหลักปฏิบัติภายใต้แนวคิด การแบ่งปัน ความพอเพียง และความยั่งยืน พร้อมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าส่วนพระองค์ “พึ่งพา” ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายนนี้

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ