...วันเด็กหนึ่งปีหนึ่งวัน...

...วันเด็กหนึ่งปีหนึ่งวัน... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา


๏ วันเด็กคำขวัญมีให้เด็ก                      ใหญ่ใหญ่เล็กเล็กเป็นคำขวัญ
ผู้ใหญ่ให้เด็กรู้ทั่วกัน                            หนึ่งปีหนึ่งวันวันของเธอ
๏ คำขวัญวันเด็กจากผู้ใหญ่                   ให้แล้วก็ให้เสมอเสมอ
หนึ่งปีหนึ่งวันได้พบเจอ                        โปรดสนองที่เสนอและชี้นำ
๏ ให้รู้คิดรู้คิดและรู้คิด                          ถูกถูกผิดผิดเช้ายันค่ำ
รู้คิดสิทธิ์เธอที่พึงทำ                            รู้อยู่ซ้ำซ้ำว่ารู้คิด
๏ ให้รู้เท่าทันรู้เท่าทัน                          รู้เหมือนรู้กันแนบสนิท
รู้เท่ารู้ทันรู้น้อยนิด                               รู้ว่าทั้งชีวิตรู้เท่าทัน
๏ รู้แล้วสร้างสรรค์เทคโนโลยี                 สร้างสรรค์ให้มีอย่างสร้างสรรค์
เทคโนโลยีรู้รู้กัน                                  รู้อยู่อย่างนั้นสร้างสรรค์ดี
๏ รู้ไว้จงรู้เพื่อรู้ไว้                                 รู้รู้กันไปอยู่กับที่
รู้จะได้รู้ในหนึ่งปี                                  หนึ่งวันจะมีที่ให้รู้
๏ รู้รู้จงรู้โดยทั่วไป                                เข้าใจไม่เข้าใจยังมีอยู่
หนึ่งปีหนึ่งวันมีให้ดู                               ข้างข้างคูคูพอผ่อนคลาย
๏ วันเด็กคำขวัญมีให้เด็ก                        ใหญ่ใหญ่เล็กเล็กขยับขยาย
หนึ่งปีหนึ่งวันเกิดยันตาย                        รู้ไม่รู้ความหมายยังไม่รู้ !.

.............................................
(หมายเหตุ ...วันเด็กหนึ่งปีหนึ่งวัน... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา )

 

 

 

 


เปิดอ่าน