ลิมิเต็ด เอดิชั่น

ประวัติศาสตร์การบินของเครื่องบิน Dewoitine D.26

         ** โอริส แนะนํานาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น รุ่น Big Crown D.26 286 HB-RAG เพื่อเฉลิมฉลองถึงบทบาทที่สําคัญในประวัติศาสตร์การบินของเครื่องบิน Dewoitine D.26 เป็นความทรงจําถึงเครื่องบินฝึกหัดที่ออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ผลิตจํานวนจํากัดเพียง 1,931 เรือน


เปิดอ่าน