"คุณหญิงนาว" ชวนชมสำรับกับข้าว จฬ๒๕๑๐

หนังสือ "สำรับกับข้าว จฬ๒๕๑๐" ของนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2510 ในวาระครบ 50 ปี

    ** เป็นแม่งานจัดทำหนังสือ “สำรับกับข้าว จฬ๒๕๑๐” ของนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2510 ในวาระครบ 50 ปีของรุ่น “คุณหญิงนาว” ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี โปรโมทละเอียดยิบทั้งเนื้อหาและราคา 400 บาท แต่ขออุบตำรับพระกระยาหารโปรดส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จัดพิมพ์ 2 ตำรับ...คุณหญิงนาวบอกว่าอยากได้ต้องไปหาซื้อที่ร้านกัลปพฤกษ์ทั้ง 3 สาขา


เปิดอ่าน