...ลาทีปีระกา ๒๕๖๐...

...ลาทีปีระกา ๒๕๖๐... : คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

๏ ลาทีปีไก่ลาไปก่อน                ปีแห่งการทอดถอนและอ่อนไหว
อึดอัดคับข้องเกินทำใจ              หน้าซีดหน้าใสหน้าไม่มี
๏ แบบไม่มีหน้าอยู่หน้าฉาก        หูตาจมูกปากเสื่อมราศี
ไม่มีอะไรจะอวดนอกจากดี          อวดแต่ละทีล้วนชีช้ำ
๏ เขาบอกให้รอก็รออยู่              รออย่างที่รู้วันยันค่ำ
รอมีความสุขไม่คืนคำ                ตาขาวตาดำปริบปริบแล้ว
๏ อะไรทำได้ก็ทำให้                 ทำจิตทำใจอยู่ในแถว
ทัศนคติดีเลิศยึดเป็นแนว           แต่ไหงจอดไม่แจวก็ไม่รู้
๏ อะไรทำไม่ได้ก็ไม่ทำ             เชื่อท่านผู้นำที่นำสู้
ปิดไฟใส่กลอนล็อคประตู            นกขุนทองดันร้องวู้อยู่ข้างตัว
๏ ว่าแต่เขาอิเหนาเขาทำเอง        ข้างคูทำเพลงให้ชวนหัว
จงเชื่อแล้วก็เชื่อเมื่อมืดมัว           อย่ากล้าอย่ากลัวเชื่องเชื่องนะ
๏ ปีไก่ทั้งปีเป็นปีไก่                   จริงจุกจริงใจในทุกขณะ
ปั๊ดโถ่ ! จริงจริงจริงเจ้าคะ            แห้วท้อบ๊วยระกำสละสุดสุดเลย
๏ ลาทีปีไก่ลาไปก่อน                  ไปแล้วอย่าย้อนสุนทรเฉลย
ยังไม่ออกปากอ่าวล่มเหมือนเคย    น้ำตื้นจอดเกยลาปีระกา !.

...........................................................
(หมายเหตุ 


 


เปิดอ่าน