ปันรัก ปันสุข ส่งรอยยิ้มสู่เด็กสถานสงเคราะห์

บิ๊กซีให้ลูกค้าได้มอบแก่คนพิเศษ แล้วยังส่งต่อความสุขสู่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ 101 แห่งทั่วประเทศในวันเด็กที่จะถึงนี้

       เพราะความสุขแบ่งปันกันได้ และควรค่าที่จะแบ่งปัน บิ๊กซี จึงอาสาเป็นสะพานความสุข ด้วยแคมเปญ “ปันรัก ปันสุข กับบิ๊กซี” ให้ลูกค้าได้มอบแก่คนพิเศษ แล้วยังส่งต่อความสุขสู่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ 101 แห่งทั่วประเทศในวันเด็กที่จะถึงนี้ด้วยหลากหลายวิธี ตั้งแต่การเลือกซื้อของขวัญให้เด็กๆ ที่บิ๊กซีทุกสาขา แล้วนำมาส่งต่อ ที่จุดมอบของขวัญ หรือรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ

ปันรัก ปันสุข ส่งรอยยิ้มสู่เด็กสถานสงเคราะห์วิภาดา ดวงรัตน์

       วิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การมอบของขวัญ ถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย และการคัดสรรสิ่งดีๆ ให้แก่กัน และถือเป็นโอกาสดีที่ได้พบปะกัน การมอบกระเช้าของขวัญเปรียบเสมือนการแสดงออกถึงความตั้งใจในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับ ในเทศกาลแห่งความสุขนี้ บิ๊กซี จึงได้เตรียมกระเช้าของขวัญ และสินค้ารับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่า 1,000 รายการมาให้ลูกค้าได้เลือกส่งความสุข และแสดงความขอบคุณในเทศกาลสำคัญที่กำลังจะมาถึงได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศ ที่สำคัญแต่ละกระเช้ามีลูกเล่นและใช้ประโยชน์ได้ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเช้า จะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อนำไปใช้ในโครงการซ่อมแซมโรงเรียนและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และอีกส่วนยังมอบให้กับสถานสงเคราะห์ 101 แห่งอีกด้วย

ปันรัก ปันสุข ส่งรอยยิ้มสู่เด็กสถานสงเคราะห์กระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบ

       ครั้งนี้บิ๊กซีจึงถือโอกาสแนะนำเทคนิคในการเลือกกระเช้าดีมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ กระเช้าของขวัญจะต้องมีฉลากรายการสินค้าระบุไว้อย่างชัดเจน ต้องแจ้งราคาสินค้าตรงตามความเป็นจริง สินค้าที่นำมาจัดใส่กระเช้าต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน ต้องระบุวันเปลี่ยนคืนสินค้าไว้ที่กระเช้า และต้องตรวจดูสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ตรวจดูฉลากเป็นลำดับแรกว่าในกระเช้าประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร หากมีอาหารกระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ต้องตรวจความเรียบร้อยของกระป๋อง ว่ามีรอยบุบ ยุบหรือไม่ ตะเข็บมีรอยรั่วหรือมีสนิมขึ้นหรือไม่

       ตรวจสอบฉลากอาหาร ว่ามีเครื่องหมาย อย. รับรองหรือไม่ หรือตรวจสอบฉลากเลขทะเบียนตำรับอาหาร ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต เพื่อดูว่าหมดอายุหรือยัง สินค้าประเภทอาหาร ขนมต่างๆ ควรมีระยะเวลาหมดอายุอย่างน้อยอีก 6 เดือน โดยเฉพาะสินค้าประเภทธัญพืชต่างๆ ต้องตรวจสอบวันหมดอายุอย่างละเอียด เพราะหากเป็นสินค้าเก่าอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อราหรือสารก่อมะเร็ง 

       ต้องแสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจน ระบุขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุของสินค้าแต่ละรายการ ค่าภาชนะที่บรรจุ รวมทั้งต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำมาจัดรวมให้ครบ โดยระบุชื่อ ประเภท หรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการด้วย


เปิดอ่าน