...คนดี : สี่จุดศูนย์...

...คนดี : สี่จุดศูนย์... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

           

๏ โลกวันนี้คนดีมีอยู่มาก            ดีมีล้นหลากและหลากหลาย
คนดีมีอยู่อย่างมากมาย             ดีไม่รู้อะไรหายผึ่งผายดี
๏ นั่นก็ดีโน่นก็ดีดีไปหมด          ดีไม่มีสลดไม่หน่ายหนี
เชิดหน้าชูตาเอาตราตี              เป็นศักดิ์เป็นศรีดีแน่นอน
๏ ดีตั้งแต่ปากไปถึงตูด             ดีที่ได้พูดได้สั่งสอน
ปากไม่มีหูรูดประทานพร           ปากดีไว้ก่อนเชื่อว่าดี
๏ ดีที่กระทำเรื่องให้จำ             เรื่องไม่ควรทำทำทุกที่
เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องก็มี            เรื่องเป็นเรื่องหนีทำดีนัก
๏ ดีมีต้องอวดอวดต้องมี           ดีต้องอวดดีดีให้หนัก
ดีจนมันแตกไม่ผ่อนพัก             ดีให้เต็มรักสำลักดี
๏ คนดีมีอยู่มากเหลือเกิน          เสียงเจริญพรสรรเสริญดังทุกที่
ลาภยศศรัทธาประชาชี             พร้อมใจสามัคคีสหบาทา
๏ คนดีมีอยู่ต่างอยู่ดี                ไม่มีเดี๋ยวก็มีอยู่ตรงหน้า
โน่นก็ให้นั่นก็ให้นี่ก็ให้มา          ไม่มีอะไรต้องกังขาอย่าข้องใจ
๏ โลกวันนี้คนดีมากจริงจริง        ชะนีค่างบ่างลิงหยุดสงสัย
เขียนเครื่องหมายดอกจันอะไรอะไร        ดีไปทุกขดไส้ดีหมดแล้วดี !.


...........................................................
(หมายเหตุ ...คนดี : สี่จุดศูนย์... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา)


 


เปิดอ่าน