..หยุดนับถอยหลัง...

..หยุดนับถอยหลัง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา 

 

๏ เขาวิ่งก้าวคนละก้าวไปข้างหน้า         เพื่อสิ่งที่ดีกว่าคนรุ่นหลัง
เขาทุ่มเทกายใจทุ่มพลัง              ทำสิ่งที่มุ่งหวังเต็มแรงตน
๏ แต่บางคนบางพวกและบางกลุ่ม    เอาแต่แทะทึ้งรุมทำสับสน
แต่ละก้าวไม่ก้าวไม่ยินยล             ย่ำกับที่วกวนว่ายวนเวียน
๏ ทั้งที่มีอำนาจมีหน้าที่              แต่มีก็เหมือนไม่มีชวนคลื่นเหียน
ไร้ทิศไร้ทางเหมือนนั่งเทียน           เป็นไม่เคยเปลี่ยนที่เคยเป็น
๏ ดีแต่ปากปาวปาวป่าวประกาศ      ทั้งงานหลวงงานราษฎร์-ราษฎร์ได้เห็น
อาบด้วยน้ำตากระซิกกระเซ็น         ประหนึ่งยุคเข็ญภาคอวตาร
๏ ที่คิดที่ทำเหมือนไม่คิด             เอาแต่สำแดงฤทธิ์ของช้างสาร
เหยียบย่ำหญ้าแพรกให้แหลกลาญ    อวดกระทำการไม่หวั่นเกรง
๏ ที่คิดที่ทำเหมือนย้ำตอก           ต้อนคนเข้าคอกคล้ายข่มเหง
ซ้ายขวาหน้าหลังสั่งบรรเลง           ประสานเสียงเพลงบังคับฟัง
๏ เหลืออะไรไหมเล่าที่จะเหลือ       กินแกลบกินเกลือรอความหวัง
ย่ำอยู่กับที่ปะทะประทัง              อีกเมื่อไหร่จะถึงฝั่งเห็นแสงไฟ
๏ เขาวิ่งก้าวคนละก้าวไปข้างหน้า     แค่ย่ำเท้าย่ำขาคงไม่ใช่
ย่ำกับที่ถอยหลังรู้แก่ใจ               นับถอยหลังจบเมื่อไหร่ย่อมเอวัง !.
.......................................................
(หมายเหตุ ..หยุดนับถอยหลัง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา )
 


เปิดอ่าน