...สุดท้ายก็แค่นี้เอง...

...สุดท้ายก็แค่นี้เอง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา

 

๏ มันก็แค่ดำเนินตามครรลอง      จดจดจ้องจ้องเสื่อมราศี
เหมือนจะเข้าเค้าจะเข้าที           แต่ไม่ยักจะดีเหมือนที่คิด
๏ ทั้งหมดยังเป็นไปอีหรอบเดิม     ไอ้ที่มีเพิ่มเติมแค่ปกปิด
งึมงำคลำทางไม่รู้ทิศ               ผิดแล้วก็ผิดไม่ถูกทาง
๏ ที่ไม่เคยรับฟังก็ไม่ฟัง            ห้ามขึ้นเสียงดังห้ามถากถาง
เสียงห้ามมีเสียง-เสียงเบาบาง       ได้แต่ส่งเสียงครางอยู่ในคอ
๏ ที่ไม่เปิดตาดูก็ไม่ดู               ไม่เห็นความมีอยู่ทุกทุกข้อ
ภาพที่เห็นบิดเบี้ยวเหมือนบ้าบอ     ทั้งที่เขาร้องขอให้เปิดตา
๏ ที่ไม่เคยรับรู้ไม่ยอมรู้            ปิดทุกประตูแสวงหา
ไม่รู้ความเป็นไปความเป็นมา       ไม่รับรู้คุณค่าความเป็นจริง
๏ ปิดหูปิดตาและปิดใจ            แต่เปิดปากแถลงไขทุกทุกสิ่ง
กอดกุมอำนาจไม่ไหวติง           ที่ชอบธรรมกลับทิ้งไม่ชอบธรรม
๏ มันก็แค่เก่าไปเพื่อใหม่มา       หลอกหูหลอกตาให้กลืนกล้ำ
ไม่มีอะไรใหม่ให้จดจำ             นอกเสียจากยีย่ำซ้ำอีกครั้ง
๏ สุดท้ายก็แค่-แค่นี้เอง          อยู่กับความวังเวงไม่เห็นฝั่ง
ปล่อยวางปล่อยว่างโดยลำพัง       ไม่ต้องมีความหวัง-หวังไม่มี !.
.......................................................
(หมายเหตุ ...สุดท้ายก็แค่นี้เอง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน.. นายทิวา)


เปิดอ่าน