royal coronation
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

“คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - 09:50 น.
คิดถึงสมเด็จย่า  เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, ปลูกต้นไม้ในเมือง, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ, วิถีพอเพียง, ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง, คิดถึง...สมเด็จย่า
Shares :
เปิดอ่าน 827 ครั้ง

ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง

         เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อพสกนิกร ในนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 ภายใต้ชื่องาน “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง”  ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  เมื่อวันก่อน

         ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยความสนพระราชหฤทัย พร้อมกันนี้ยังทรงร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป “ปลูกต้นไม้ในเมือง” โดยทรงนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ปลูกในขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว และยังมีรับสั่งถามถึงรายละเอียดวิธีการเพาะต้นกล้าด้วย สำหรับบรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล-คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา, บรรยงค์-ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์  ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย, คุณหญิงนงนุช อูนากูล และ คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล ฯลฯ โดยมีคณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ อาทิ ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม,  พาสินี ลิ่มอติบูลย์ และ ชฎาทิพ จูตระกูล ร่วมให้การต้อนรับ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา-ชฎาทิพ จูตระกูล-ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ-ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล-

         ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า เป็นการนำเสนอ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งหวังว่า คนที่มาชมนิทรรศการจะรู้สึกซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่คนไทย และน้อมนำพระราชดำริรวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่ทรงตระหนักและห่วงใยมาตลอด 

          นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง” อันเกิดจากแนวคิดที่ว่า สมเด็จย่าทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต  โดยทรงเริ่มต้นจากการ “ปลูกป่า” ให้เป็นป่าอันอุดม เป็นต้นน้ำลำธารแก่สรรพชีวิต จากนั้นประเทศชาติจะก้าวไกลได้ ต้อง “สร้างคน” ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อให้คนไทยรู้จักที่จะดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อน ให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ “วิถีพอเพียง” จึงเป็นพระราชจริยวัตรที่สมเด็จย่าทรงปฏิบัติและทรงเป็นแบบอย่างแก่พระโอรสธิดา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงแสดงออกให้ปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นเป็นแบบอย่างในวิถีแห่งความพอเพียงเช่นเดียวกัน

Shares :
เปิดอ่าน 827 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ