ไร้ข้อผูกมัด

ปราศจากข้อผูกมัดของเวลาและยุคสมัย

          ** สาวปารีเซียงตามแบบฉบับของ มาจ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ พวกเธอชอบลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีลักษณะโดดเด่นทางด้านแฟชั่น โดยปราศจากข้อผูกมัดของเวลาและยุคสมัย


เปิดอ่าน