...ข่าวดี-ปีหน้า...

 ...ข่าวดี-ปีหน้า... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน นายทิวา

   

๏ เขาว่าข่าวดีในปีหน้า        ควรเชื่อด้วยศรัทธากว่าหนไหน
ข่าวดีปีหน้ารอกันไป        รอถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
๏ ข่าวดีปีนี้ไม่มีแน่            ปีนี้ย่ำแย่อย่าเพ้อฝัน
โปรดอดใจรออย่างเงียบงัน        รอคืนรอวันผ่านพ้นปี
๏ เขาว่าปีหน้าหน้าจะใส        รอขึ้นปีใหม่ตามวิถี
คนจนหมดประเทศทั้งหมดที่มี    จนหมดประเทศนี้จนหมดจน
๏ ปีหน้าข่าวดีในปีหน้า        ตากว้างกว้างเบิกตาอย่าหมองหม่น
จะได้เห็นชัดชัดทุกทุกคน        ปีหน้าเห็นผลเห็นข่าวดี
๏ ได้ทุกทุกคนทุกคนได้        เสมอภาคทั่วไปในทุกที่
อยู่ได้กินได้ตามได้ตามมี        สุโขสุขีสุคติชน
๏ งอมืองอเท้าอย่ารอช้า        ไม่นานปีหน้าจะเห็นผล
จนหมดประเทศนี้ทุกทุกคน        จนหมดหมดจนทั้งหมดนี้
๏ โปรดอดใจรอไม่นานนัก        ที่หน่วงที่หนักจะแทนที่
เบาบางว่างเปล่าเหมือนไม่มี        ปีหน้าข่าวดีเห็นรำไร
๏ ข่าวดีปีหน้าในชาตินี้ ?        ข่าวที่ว่าดี-ดีชาติไหน
ชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไป        โปรดรอ-กรวดน้ำให้รับข่าวดี !.

...................................................
(หมายเหตุ   ...ข่าวดี-ปีหน้า... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน นายทิวา)

 


 


เปิดอ่าน