เก่งและดีอย่างมีจริยธรรม

อภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา บอสใหญ่กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ไม่เคยหวงวิชา

     รับรางวัลเต็มบ้านในฐานะนักธุรกิจแถวหน้าของวงการอุตสาหกรรมด้านความเย็นเกี่ยวกับการถนอมอาหาร อภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา บอสใหญ่กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ไม่เคยหวงวิชา ล่าสุดตอบรับเป็นวิทยากรพิเศษให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เรื่อง “นักธุรกิจที่มีจริยธรรม” งานนี้น้องๆ ได้รับเคล็ดลับเป็นคนเก่งและดีแบบที่สังคมไทยต้องการชัวร์


เปิดอ่าน