...ปรับ ?...

...ปรับ ?... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน : นายทิวา๏ ปรับเล็กปรับใหญ่หรือไม่ปรับ          ใครให้ใครรับกับใครเขา
ที่ได้ได้หนักหรือได้เบา                   จะตกถึงเราหรือถึงใคร
๏ คำถามใครถามให้ใครตอบ             มาทีละรอบชอบหรือไม่
คำถามที่ถามถามทั่วไป                   คำตอบตอบได้อย่างไรกัน
๏ จะให้ปรับอย่างไรอย่างไรเล่า          ปรับตามใจเขาตามที่ฝัน
ปรับตามความจริงต้องยืนยัน             หรืออย่างไรก็อย่างนั้นตามแต่ใจ
๏ จะให้ปรับอย่างไรใครจะบอก          ผีเข้าผีออกประตูไหน
ปิดประตูตีแมวแล้วแล้วไป               หรือเปิดประตูไล่ไสหัวแมว
๏ จะให้ปรับอย่างไรเมื่อได้ปรับ          มีไปมีกลับอยู่ในแถว
มีไปไม่มีกลับวางเป็นแนว                ไม่มีไปตรงแน่วอยู่นานนาน
๏ จะให้ปรับอย่างไรใครกำหนด          ตรงหรือว่าคดเป็นหลักฐาน
ปรับเพื่อชื่นชมหรือประจาน             ปรับเพื่อพ้นผ่านหรือยั่งยืน
๏ คำถามถามใครให้ใครตอบ            เวียนเป็นวงรอบไม่อาจฝืน
คืนวันลับล่วงผ่านวันคืน                 ฟุบหรือว่าฟื้นเกินคาดเดา
๏ ปรับเล็กปรับใหญ่หรือไม่ปรับ         ใครให้ใครรับกับใครเขา
ที่ได้ได้หนักหรือได้เบา                  จะตกถึงเราหรือถึงใคร !.
.......................................................
(หมายเหตุ ...ปรับ ?... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน : นายทิวา)


เปิดอ่าน