ปันน้ำใจให้น้องได้วิ่งกับรองเท้าคู่ใหม่

7,543 กิโลเมตร จากออสเตรเลียสู่ไทย มอบรองเท้า 7,543 คู่

ปันน้ำใจให้น้องได้วิ่งกับรองเท้าคู่ใหม่

          สำหรับเด็กๆ ในชนบทห่างไกล รองเท้าคู่ใหม่สักคู่เป็นของขวัญล้ำค่าที่พวกเขาจะใช้ประโยชน์ไปอีกนาน ด้วยเห็นถึงความจำเป็นข้อนี้ บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “แบล็คมอร์ส เวลล์ คีพ รันนิ่ง” โครงการ 7,543 กิโลเมตร จากออสเตรเลียสู่ไทย มอบรองเท้า 7,543 คู่ ให้โอกาสน้องได้วิ่งกับรองเท้าคู่ใหม่แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นำพนักงานของบริษัทเดินทางสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบรองเท้าถึงมือน้องๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารต่างๆ ให้ได้ร่วมสนุก อีกทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และจัดมุมสุขภาพดี “บี อะ เวล บีอิ้ง” ให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันก่อน    

ปันน้ำใจให้น้องได้วิ่งกับรองเท้าคู่ใหม่

          ผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงถึงที่มาของกิจกรรมนี้ว่า เป็นการสานต่อมหกรรมการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำปี แบลคมอร์ส ซิดนีย์ รันนิ่ง เฟสติวัล ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน ปีนี้บริษัทฯ ต้องการมอบรองเท้าจำนวน 7,543 คู่เท่ากับระยะทางจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียมายังประเทศไทยมอบให้น้องนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยตระหนักดีว่า รองเท้ากีฬาเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนตามชนบท หากครอบครัวไหนมีลูกหลายคนเด็ก ๆ อาจจะต้องผลัดกันใส่ หรือใส่เฉพาะวันสำคัญๆ เท่านั้น ดังนั้น การมอบรองเท้ากีฬาของแบลคมอร์สในครั้งนี้จึงเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัว และยังเป็นการมอบสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก เพราะเชื่อว่ารองเท้าที่เด็กๆ ได้รับเมื่อสวมใส่มาโรงเรียนจะได้เล่นกีฬาออกกำลังกายได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนการนำพนักงานของบริษัทฯ ทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนตชด.บ้านต้นมะม่วง แม้จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างไกลแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักเรียน เป็นความสุขใจที่พวกเราได้รับกลับไป

ปันน้ำใจให้น้องได้วิ่งกับรองเท้าคู่ใหม่

          ทั้งนี้ โรงเรียนตชด.บ้านต้นมะม่วง ก่อตั้งมาแล้ว 33 ปี ตามความต้องการของคนในพื้นที่ที่ต้องการได้รับโอกาสทางการศึกษา แต่การเดินทางเข้าเรียนในเมืองจะมีความยากลำบากรวมถึงภาระด้านค่าใช้จ่าย โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 30 กิโลเมตร หรืออยู่ตามแนวเขตชายแดน เด็กบางคนเป็นชนกลุ่มน้อยไม่ได้มีสัญชาติไทย ปัจจุบันมีนักเรียน 150 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี พ.ต.ต.วิรัช วรรณะพุก เป็นครูใหญ่ ครูตชด.5 คน ครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้ว โรงเรียนยังจัดทำโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ไว้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น


เปิดอ่าน