...ความหมายของความจริง...

...ความหมายของความจริง... : คอลัมน์ : ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน : นายทิวา 

 

๏ อะไรเอ่ยความหมายอะไรเอ่ย           อะไรที่เฉลยไขคำถาม
อะไรคือคำตอบเต็มเนื้อความ              อะไรคือนิยามของความจริง
๏ อยู่อยู่ก็เหมือนไม่มีอยู่                    ไม่มีใครรู้เหมือนแน่นิ่ง
ทั้งที่ใครก็รู้การช่วงชิง                       แต่กลับไม่ไหวติงไม่วิ่งชน
๏ มีเพียงที่มาไร้ที่ไป                        ไม่รู้อยู่ไหนในแห่งหน
รู้แต่ว่าอยู่รู้ทุกคน                             แต่กลับเหมือนเล่นกลหาไม่เจอ
๏ เหมือนเมฆหมอกมายามาบังตา        เหมือนไม่อาจไขว่คว้าเสมอเสมอ
เหมือนภาพไม่เคยชัดภาพเบลอเบลอ    เหมือนหลับฝันละเมอในความจริง
๏ ไม่รู้อะไรมาดลใจ                          บันดาลภาพไหวไม่อยู่นิ่ง
ไม่รู้อำนาจใดคอยประวิง                    ทำให้มีบางสิ่งบดบังตา
๏ ที่เห็นจึงเห็นเหมือนไม่เห็น               เพื่ออยู่เพื่อเป็นอยู่ตรงหน้า
ที่เห็นจึงเห็นภาพมายา                       สุดแต่ใครปรารถนาจะให้เป็น
๏ ที่เห็นจึงเห็นสุดแต่ใจ                      เห็นในความไหวที่ได้เห็น
ไม่มีครบถ้วนทุกประเด็น                      กระซิกกระเซ็นกระจัดกระจาย
๏ อะไรเอ่ยความหมายอะไรเอ่ย            อะไรที่เฉลยอย่างง่ายง่าย
อะไรที่ปรากฏแล้วกลับกลาย                อะไรคือความหมายของความจริง !.

.......................................................
    


เปิดอ่าน