..ความทรงจำ...

..ความทรงจำ... คอลัมน์ : ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน นายทิวา


๏ จำในความทรงจำในสำนึก              จำในความรู้สึกที่รู้สร้าง
จำทุกทุกรอยเท้าทุกรอยทาง              จำในแสงสว่างพ้นมืดมน
๏ คือความทรงจำเต็มคุณค่า              เต็มด้วยศรัทธาและเหตุผล
ที่เติมที่เต็มในตัวตน                          เต็มคุณค่าคนที่ใคร่ครวญ
๏ คือความทรงจำอันงดงาม               โดยไม่มีคำถามที่ย้อนหวน
งามด้วยคำตอบให้ทบทวน                 เพื่ออิ่มเอมครบถ้วนกระแสความ
๏ คือความทรงจำอย่างมั่นคง             วิจิตรบรรจงไร้คำถาม
ตอบทุกคำตอบด้วยความงาม             สมค่านิยามความทรงจำ
๏ คือความทรงจำประจักษ์ตา             ประจักษ์ใจประจักษ์ค่าเย็นชื่นฉ่ำ
น้ำทิพย์ชโลมใจทุกถ้อยคำ                  จำหลักตอกย้ำเพื่อนำใจ
๏ คือความทรงจำไม่รู้เลือน                ตอกย้ำย้ำเตือนแห่งยุคสมัย
ผ่านความเป็นมาความเป็นไป              เพื่อสถิตไว้ในใจตน
๏ คือความทรงจำนิจนิรันดร์              มั่นคงเช่นนั้นไม่สับสน
รับรู้รู้เห็นทุกผู้คน                              แจ่มชัดทุกหนไม่จืดจาง
๏ จำในความทรงจำในสำนึก              จำในความรู้สึกที่รู้สร้าง
จำทุกทุกรอยเท้าทุกรอยทาง              จำในแสงสว่างอยู่กลางใจ ฯ
.......................................................


เปิดอ่าน