...แห่งเดือนตุลาคม...

...แห่งเดือนตุลาคม... : คอลัมน์ : ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน : นายทิวา 

 

๏ ตุลาคม...                             ฝนฟ้าสายลมระทมเศร้า
สายลมครวญคร่ำแม้แผ่วเบา        แต่ดังในใจเราเสียงคร่ำครวญ
๏ ดังในใจเราไม่รู้เลือน               ภาพทรงจำเตือนให้ย้อนหวน
ทุกภาพประทับเพื่อทบทวน         ยังคงอบอวลความทรงจำ
๏ ยังคงอบอวลอยู่รอบกาย          เต็มด้วยความหมายเพื่อดื่มด่ำ
ทุกทุกวิถีการกระทำ                  เพื่อน้อมเพื่อนำทิศนำทาง
๏ เพื่อน้อมเพื่อนำวิถีเรา             เพื่อรู้ทันรู้เท่ารู้สรรค์สร้าง
เพื่อรู้พอเพียงรู้ปล่อยวาง            เพื่อรู้ความสว่างพ้นมืดมน
๏ เพื่อรู้ความรู้รู้ตนตัว                 กล้าที่จะไม่กลัวความสับสน
ไม่ขลาดไม่ท้อยอมจำนน            รู้รักทุกคนสามัคคี
๏ รู้รักทุกคนตามแนวทาง            เพื่อสรรค์เพื่อสร้างในวิถี
ทุกคำทุกข้อคือความดี               ดำรงอยู่เช่นนี้อย่างยั่งยืน
๏ ดำรงอยู่เช่นนี้ตราบนิรันดร์        คือหลักยึดมั่นไม่เป็นอื่น
ตามรอยตามฝันทุกวันคืน            แบ่งปันหยิบยื่นระหว่างกัน
๏ ตุลาคม...                            ฝนฟ้าสายลมส่งความฝัน
ยืนยันด้วยความจริงที่ยืนยัน         อยู่ในใจเรานิรันดร์นิรันดร ฯ


 

 


เปิดอ่าน