พ่อหลวงในดวงใจ...อเวย์ส ออน มาย มายด์

4 ศูนย์การค้ารวมใจภักดิ์จัดนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

พ่อหลวงในดวงใจ...อเวย์ส ออน มาย มายด์

          ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหน ประชาชนคนไทยก็ยังคงรักและอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กับ  70 ปี แห่งการครองราชย์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปกครอง ดูแลบรรเทาทุกข์ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นชนบทห่างไกล หรือแม้แต่พื้นที่อันตราย ทรงช่วยเหลือประชาชนคนไทยไปทั่วราชอาณาจักรและทุกภาคส่วน อีกทั้งพระจริยวัตรที่ยังคงงดงามในทุกๆ ด้านของพระองค์ ก็ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยไม่เสื่อมคลาย 4 ศูนย์การค้า ได้แก่ เทอร์มินอล21 อโศก, เทอร์มินอล21 โคราช, แฟชั่นไอส์แลนด์ และ เดอะ พรอมานาด รามอินทรา จึงรวมใจภักดิ์จัดนิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจ..อเวย์ส ออน มาย มายด์”  การจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงสถิตย์อยู่ในใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ ชื่นชมและตราตรึงใจไปกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่อยู่เหนือกาลเวลา ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสู่สวรรคาลัย

พ่อหลวงในดวงใจ...อเวย์ส ออน มาย มายด์

         ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าทั้ง 4 แห่ง  เผยถึงการจัดงาน นิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจ..อเวย์ส ออน มาย มายด์” เผยว่าจะบอกเล่าเรื่องราวในทุกช่วงเวลาสำคัญในพระชนม์ชีพ ชุด พ่อหลวงในดวงใจ..ขณะทรงพระเยาว์ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ จากปี ค.ศ. 1934 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า), สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ชุด พ่อหลวงในดวงใจ..ในพระราชอิริยาบทส่วนพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถ อันอบอุ่นและประทับใจมากมาย  และสุดท้าย ชุด พ่อหลวงในดวงใจ..พระราชกรณียกิจ พระบรมฉายาลักษณ์ในอดีต เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งหมู่บ้านแถบชนบทในปี 2514, ปี 2516 และปี 2517  

พ่อหลวงในดวงใจ...อเวย์ส ออน มาย มายด์

         ร่วมชื่นชมพระบารมีและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์อันทรงคุณค่า ในนิทรรศการ  “พ่อหลวงในดวงใจ อเวย์ส ออน มาย มายด์”  ได้ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา ระหว่าง วันที่ 2-29 ตุลาคม และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ระหว่าง วันที่ 4-29 ตุลาคม 2560 นี้ โดยทั้ง 4 ศูนย์การค้า ได้มีไฮไลต์เป็นการประดับดอกดาวเรืองอย่างงดงามถึง 999 ดอก


เปิดอ่าน