...ละครไม่รู้จบ...

...ละครไม่รู้จบ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

๏ ยังคงเป็นสงครามให้ตามต่อ        โดยไม่ต้องร้องขอตั้งคำถาม
เพื่อแสวงคำตอบแห่งชื่อนาม          เพื่อปรากฏนิยามแห่งความนั้น
๏ เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่ม                ตอนที่แล้วความเดิมมากสีสัน
ฉากจากอดีตมีครบครัน                  ฉากแห่งความฝันแห่งความจริง
๏ แจกบทตัวละครเล่นตามบท         ในกฎนอกกฎไม่หยุดนิ่ง
ตัวละครโลดแล่นเข้าช่วงชิง            ตัวละครทอดทิ้งตัวละคร
๏ บทดำเนินเรื่องไปตามเรื่อง          ขบขันขุ่นเคืองคอยแคะค่อน
ออกทีละฉากทีละตอน                   ออกทีละท่อนทีละความ
๏ ดำเนินเรื่องไปตามท้องเรื่อง         ยอกย้อนยักเยื้องไม่ผลีผลาม
ชี้นำคำตอบในครู่ยาม                     ชี้นำคำถามในครู่นึก
๏ เพื่อไปสู่จุดหมายคลายปมหลัก    ปมที่เป็นกักดักความรู้สึก
ดราม่าเร้าใจไขเบื้องลึก                 ดราม่าชวนสะอึกสะอื้นใจ
๏ เรื่องดำเนินเรื่องถึงท้ายเรื่อง        ทั้งบ้านทั้งเมืองสิ้นสงสัย
ผูกปมคลายปมว่ากันไป                 ผูกเพื่อผูกใหม่เพื่อคลายปม
๏ สงครามตัวละครยังมีต่อ             ลับลับล่อล่อตามเหมาะสม
คำถามอึงอื้อยอดนิยม                  คำตอบในสายลมตอนต่อไป !.

..........................................................
(หมายเหตุ ...ละครไม่รู้จบ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา)


 


เปิดอ่าน