...หมดเวลา ?...

...หมดเวลา ?...  : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน.. นายทิวา


          ๏ เพื่อนเอ๋ยเวลาเหลืออีกเท่าไหร่          ที่จะไปต่อไปในวิถี
เวลาทั้งหมดเราต่างมี                           ทั้งหมดเท่าที่เหลือเวลา
          ๏ ที่จะสร้างจะทำจะทดแทน                ที่จะหนักจะแน่นแสวงหา
ที่จะเปลี่ยนจะแปลงที่เป็นมา                ที่จะไขว่จะคว้าที่เป็นไป
          ๏ เราเหลือเวลาเท่าไหร่กัน                   เหลือคืนเหลือวันอีกเท่าไหร่
คำถามถามเราหรือถามใคร                  คำตอบตอบได้อย่างไรกัน
          ๏ เราเหลือเวลาที่จะรอ                        ที่จะร้องขอไล่ตามฝัน
ที่จะปกป้องและแบ่งปัน                      ที่จะทำเช่นนั้นอีกเท่าใด
          ๏ เราเหลือเวลาวันเวลา                       ปล่อยทิ้งเข่นฆ่าหรือไฉน
เราฆ่าเวลาอย่างสาใจ                           คุณค่าหาไม่ไร้ค่าคุณ
          ๏ เรายังเหลือเวลาใช่ไหมเรา                เวลาความโศกเศร้าและวายวุ่น
เวลาราตรีไม่มีอรุณ                             ไม่มีความอบอุ่นยะเยือกนาน
          ๏ เวลาทั้งหมดเราต่างมี                      เวลาของวันนี้ไม่พ้นผ่าน
เวลาของพรุ่งนี้อนธการ                      ถ้าเวลาของเมื่อวานยังย่ำยี
          ๏ เพื่อนเอ๋ยเวลาเหลืออีกเท่าไหร่        นับถอยหลังใช่ไหมในวิถี
เวลาทั้งหมดหมดที่มี                         ทั้งหมดเพียงเท่านี้ไม่เหลือเวลา !.
..........................................................
(หมายเหตุ ...หมดเวลา ?...  : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน.. นายทิวา)


เปิดอ่าน