...นายไม่ได้เลือก...

...นายไม่ได้เลือก... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

         ๏ เขาว่ากบเลือกนายไม่รู้จบ                                 เลือกแบบว่าคบไม่ค่อยไหว
เลือกแล้วเลือกอีกเลือกกันไป                                ตาดีก็ได้ร้ายก็ซวย
         ๏ เลือกแบบตามสบายตามใจอยาก                      ทั้งดึงทั้งลากเหมือนซื้อหวย
เลือกถูกก็ถูกระทดระทวย                                   เลือกผิดก็ม้วยช่วยไม่ทัน
         ๏ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก                                   คิดไม่เคยตกคิดสั้นสั้น
เลือกแล้วก็แล้วให้แล้วกัน                                    คิดไปก็เท่านั้นไม่ช่วยอะไร
         ๏ ถึงเวลาเลือกก็ต้องเลือก                                    จะแก่นหรือเปลือกสุดแต่ได้
เลือกแล้วเลือกอีกเลือกกันไป                                             ก็จนกว่าขดไส้ไหลหมดพุง
         ๏ เลือกดีได้ดีก็ย่อมดี                                            เลือกเองทุกทีไม่มียุ่ง
เลือกร้ายได้ร้ายรอไทยมุง                                    รอเวลาสะดุ้งหมดเวลา
         ๏ แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ได้เลือก                            หัวมันหัวเผือกตามคุณค่า
สิทธิ์ใครสิทธิ์มันธรรมดา                                     สรรเสริญก่นด่าว่ากันไป
         ๏ ใครจะเลือกแบบไหนได้ทั้งนั้น                       ยืนแล้วก็ยันอย่าสงสัย
อย่างน้อยก็เลือกตามชอบใจ                                                สิทธิ์เขาสิทธิ์ใครได้ทั้งนั้น
         ๏ เขาว่ากบเลือกนายไม่รู้จบ                                 ช่างนายช่างกบอย่าปิดกั้น
ให้กบได้ครุ่นคิดรู้เท่าทัน                                     นายไม่ได้เลือกอย่าสรรเท่านั้นพอ !.


 


เปิดอ่าน