...แห่งชาติ !...

...แห่งชาติ !... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

          ๏ มันคงเป็นวาระอีกแล้วสิ            ดูตะมุตะมิไร้เดียงสา
ไม่มีที่ไปและที่มา                มีแต่ข้อกังขาไม่ผ่อนคลาย
          ๏ มันเหมือนเป็นวาระขณะหนึ่ง        ขณะใครอ้ำอึ้งหาความหมาย
ระหว่างความเป็นกับความตาย        หวังดีประสงค์ร้ายก็คล้ายดี
          ๏ มันเหมือนเป็นวาระผู้มาก่อน        วาระยอกย้อนย่ำอยู่กับที่
นึกอะไรไม่ออกทุกทุกที            วาระเช่นนี้จะมีมา
          ๏ มันเหมือนเป็นวาระผสมโรง        ยึดแล้วก็โยงให้ค้นหา
เหตุเป็นเช่นใดไม่นำพา            ผลเอาแค่ว่าอย่าว่ากัน
          ๏ มันเหมือนเป็นวาระการสัญจร        วาระออดอ้อนให้ชวนฝัน
ความจริงไม่เป็นไรช่างหัวมัน            ไม่ต้องผูกพันเป็นพันธะ
          ๏ มันเหมือนเป็นวาระการช่วงชิง        เท็จเท็จจริงจริงครู่ขณะ
เหมือนจะเอาจริงจริงไม่ลดละ        และเหมือนพร้อมสละไม่เอาจริง
          ๏ มันเหมือนเป็นวาระระหว่างเรา        แต่เป็นเขากับเขาทำยุ่งขิง
วงพนันขันต่อเพื่อช่วงชิง            เทศกาลผีสิงประทับทรง
          ๏ มันคงเป็นวาระอีกแล้วสิ            วาระแยกปริโลภโกรธหลง
ได้เวลาสามัคคีร่วมรำวง            ชาตินี้บุญจะส่งชาติหน้าเอย !.

..................................................
(หมายเหตุ ...แห่งชาติ !... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน...  นายทิวา)

 

 


เปิดอ่าน