ร่วมด้วยช่วยปันเติมฝันการศึกษา

ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส

ร่วมด้วยช่วยปันเติมฝันการศึกษา

กุณฑิณี ไกรฤกษ์-ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์

         อยากเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน ส่งต่อสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแบ่งปัน เพื่อนำไปจำหน่ายเปลี่ยนรายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส และถือเป็นการนำสิ่งของเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ภายใต้เทรนด์รีไซเคิล รียูส และรีดิวซ์ ทั้งยังเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม ร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์, บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด จัดโครงการ “ร่วมด้วย ช่วยปัน” ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสเพื่อร่วมระดมสิ่งของแบ่งปันเพื่อนำไปจำหน่ายโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิยุวพัฒน์ ตามแนวทางสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน ที่ร้านปันกัน Share-rity Room ชั้นเอ็ม สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม เมื่อวันก่อน

ร่วมด้วยช่วยปันเติมฝันการศึกษา

ชญาภา จูตระกูล ร่วมแบ่งปันกระเป๋าสุดรักให้แก่โครงการ

         โดยในวันเปิดโครงการสองสาวหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอย่างอุสรา ยงปิยะกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด และฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการผู้จัดการร้านปันกัน ร่วมกันต้อนรับเซเลบริตี้ใจบุญ อาทิ “คุณหญิงแอร์” ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, “คุณลูกแก้ว” ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, “ใหม่” เกล็ดดาว พานิชสมัย, “ปิ๊ง” ชญาภา จูตระกูล, กุณฑิณี ไกรฤกษ์, “ฟ้าใส” ศุทธิภา บุณยัษฐิติ, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา-ศรัญลักษณ์ เพ็ญชาติ-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธย-ณชา จึงกานต์กุล ฯลฯมาร่วมปันน้ำใจมอบสิ่งของเพื่อระดมทุนการศึกษา

ร่วมด้วยช่วยปันเติมฝันการศึกษา

หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา-ศรัญลักษณ์ เพ็ญชาติ-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธย-ณชา จึงกานต์กุล

         ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กล่าวว่า ปันกัน คือ จุดรวม “แหล่งน้ำใจ”, จุดรับ “การแบ่งปัน” สิ่งมีค่า, จุดเปลี่ยน “น้ำใจ” ให้กลายเป็นโอกาส และจุดสร้าง “สังคมแห่งการแบ่งปัน” การที่ทุกคนช่วยกันแบ่งปันสิ่งของในสภาพดีไปบริจาคหรือไปเลือกซื้อสินค้า ก็เป็นการช่วยกันแบ่งปันได้อีกทาง เพราะไม่ว่าจะเป็นคนให้ หรือคนซื้อ สุดท้ายทุกคนก็คือผู้มอบโอกาสให้คนที่ขาดแคลน
 

ร่วมด้วยช่วยปันเติมฝันการศึกษา

 เกล็ดดาว พานิชสมัย

         เกล็ดดาว พานิชสมัยกล่าวว่า เพราะการศึกษาคือรากฐานของชีวิตมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเยาวชนไทย เมื่อทราบข่าวโครงการนี้ช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา ก็นำแว่นกันแดดและเครื่องประดับซึ่งมีสะสมไว้จำนวนมากและบางอันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว ออกมาให้คนอื่นนำไปใช้ต่อก็จะเกิดประโยชน์มากกว่า ซึ่งร้านปันกัน Share-rity Room จะนำไปจำหน่ายแล้วแปรเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีโอกาสที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี เมื่อจบการศึกษาจะได้นำความรู้ความสามารถมาตอบแทนคืนสู่สังคม ถ้าทุกคนมาร่วมกันแบ่งปันก็จะเสมือนว่าเราได้ร่วมกันสร้างสังคมอย่างยั่งยืน

ร่วมด้วยช่วยปันเติมฝันการศึกษา

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล

         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมปันสิ่งของได้ตั้งแต่วันนี้–15 พฤศจิกายน และร่วมอุดหนุนสินค้าจากร้านปันกันได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน-15 พฤศจิกายน ณ ร้าน “ปันกัน Share-rity Room” ชั้นเอ็ม สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม


เปิดอ่าน