พัฒนาสมองด้วยสารอาหารสำคัญ

โภชนาการ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สมองของเด็กใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

พัฒนาสมองด้วยสารอาหารสำคัญ

           “สมอง” เป็นอวัยวะสำคัญที่บรรจุเอากลไกในการควบคุมร่างกายไว้อย่างมหาศาล การทำงานของร่างกายทุกอย่างในตัวเรามาจากการทำงานของสมอง และทราบหรือไม่ว่า สมองมีการทำงานตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุด คือ ช่วงหลังคลอดจนถึง 6 ปีแรก และ “โภชนาการ” คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้สมองของเด็กสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพตามวัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ โฟร์โมสต์จึงจับมือนักโภชนาการ แนะเทคนิคการเลือกอาหารพร้อมชวนทำความรู้จักสารอาหารสำคัญ “กรดอะมิโนจำเป็น และโอเมก้า 369” ที่จะช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยให้มีพัฒนาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พัฒนาสมองด้วยสารอาหารสำคัญ

 แววตา เอกชาวนา

         แววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ กล่าวว่า สมองของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จนถึง 6 ขวบแรกนั้น เจริญเติบโตรวดเร็วมาก ทั้งขนาดและกระบวนการทำงานของสมอง เซลล์ในสมองจะสร้างการเชื่อมโยงเข้าหากันทีละเล็กละน้อย ฉะนั้นหากสมองเติบโตได้สมบูรณ์จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมหาศาล
        "สำหรับสารอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการสมองของลูกน้อยได้คือ “กรดอะมิโนจำเป็น” ถือเป็นสารสื่อประสาทอย่างหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ซึ่งจะช่วยให้สมองทำงานได้ดี มีความตื่นตัว กระตุ้นการคิด ส่งเสริมการจำและเรียนรู้ หากเด็กขาดกรดอะมิโนจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งระบบและสมองจะด้อยคุณภาพลงได้ จากการขาดสารสื่อประสาทสมอง ในขณะที่ “โอเมก้า 369” คือไขมันที่ร่างกายขาดไม่ได้ จำเป็นในการบำรุงสมองเพื่อสร้างการมองเห็น ช่วยให้สายตาดี บำรุงประสาทตา ทำให้สมองมีความจำดีและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเด็กจะสุขภาพดีได้ทั้งร่างกายและสมอง รวมถึงการมองเห็นและพัฒนาการที่ดี" ผู้เชี่ยวชาญแนะ

พัฒนาสมองด้วยสารอาหารสำคัญ

          พร้อมกล่าวเสริมอีกว่า “นม” นับเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับเด็กและคนทุกวัย และเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมาก มีปริมาณโปรตีนสูง นอกจากนี้ในน้ำนมยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอเมก้า 369 และกรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งจากผลวิจัยพบว่าในนมแม่จะมีกรดอะมิโนครบถ้วนต่อเด็กมากที่สุด ตามมาด้วยนมโคและนมแพะ อย่างไรก็ตามเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตควรรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ ให้ครบทั้ง 5 หมู่
          “อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจก็คือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมอง เพื่อกระตุ้นให้สมองทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ ผ่านทักษะสัมผัส 7 ประเภท ทั้งการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรสชาติ การเคลื่อนไหว และการทรงตัว ซึ่งนอกจากจะได้ทั้งความสนุก อารมณ์แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง พัฒนาสมอง และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีของครอบครัวอีกด้วย” ผู้เชี่ยวชาญเผย


เปิดอ่าน