ปั่นเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาเลอะห์แห่งบรูไน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปั่นจักรยานเฉลิมพระชนมพรรษา

       สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาเลอะห์แห่งบรูไน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าฟ้าชายฮัจญี อัล-มุห์ตาดี บิลเลาะห์ มกุฎราชกุมาร,เจ้าชายอับดุล มาทีน และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน เนการา บรูไน ดารุสซาลาม


เปิดอ่าน