...ใครใครก็รู้...

...ใครใครก็รู้... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา 

     

          ๏ ใครใครก็รู้จุดจุดจุด        ละไว้ไม่สุดฉุดไม่ไหว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ        แบบว่าใครใครเขาก็รู้
          ๏ เว้นจุดจุดจุดไม่ต้องสุด        อย่าให้สะดุดต้องอุดหู
เติมคำช่องว่างเหมือนข้างคู        แค่ให้มีอยู่อยู่ในนั้น
          ๏ เว้นจุดจุดจุดหยุดไว้ก่อน        โดยไม่ต้องสอนให้เลือกสรร
รู้รู้กันอยู่กันและกัน            รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันจริงและเท็จ
          ๏ เว้นจุดจุดจุดพอได้จับ        ได้รุกได้รับได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วนน้ำหูน้ำตาเล็ด        มีทุกกลเม็ดสะเด็ดน้ำ
          ๏ เว้นจุดจุดจุดเพื่อบรรเจิด        พอได้เตลิดไถลถลำ
กระซิบกระซาบทีละคำ        สูงสูงต่ำต่ำยักแล้วย้าย
          ๏ เว้นจุดจุดจุดเชิงประจักษ์        สุดแต่ใจสมัครถึงที่หมาย
คิดเองเออเองตามสบาย        ดีดีร้ายร้ายตามใจแล้ว
          ๏ เว้นจุดจุดจุดให้บรรจบ        เป็นจุดนัดพบอยู่ในแถว
เขาจุดจุดจุดวางเป็นแนว        เลือกจอดเลือกแจวเชิญเลือกใช้
          ๏ ใครใครก็รู้จุดจุดจุด        ละไว้ไม่สุดฉุดไม่ไหว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ        แบบว่าใครใครเขาก็รู้ !.

..................................................
(หมายเหตุ  ...ใครใครก็รู้... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา)

 


 


เปิดอ่าน