ภาพน่ารักของเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน

พระฉายาลักษณ์ล่าสุด ของเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน

     ภาพน่ารักของเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน

   สำนักพระราชวังภูฏานได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน ในปฏิทินหลวงประจำเดือนกันยายน 2560 


เปิดอ่าน