เปลี่ยนหญ้าแฝกให้เป็นงานดีไซน์

100 ดีไซน์ 2017 :  เวทิเวอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์

        เพื่อส่งเสริมพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  พร้อมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม  ร่วมกับ โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดประกวด “100 ดีไซน์ 2017 :  เวทิเวอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์” เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าสี่แสนบาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศ  พร้อมโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อวางจำหน่ายในร้านภัทรพัฒน์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ 
          โดยผู้เข้าประกวดต้องสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน เลือกหัวข้อในการประกวดได้ 1 หัวข้อ ได้แก่ 1.ประเภทของตกแต่งบ้าน 2. ประเภทแฟชั่น ซึ่งในผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนประกอบของใบหญ้าแฝกในปริมาณไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละประเภทการประกวดจะต้องออกแบบภาพสเก็ตซ์ผลิตภัณฑ์จำนวน 3 ชิ้น โดยผู้เข้ารอบหัวข้อละ 5 ทีม จะได้ร่วมเวิร์คช็อปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และรับใบหญ้าแฝกพร้อมเงิน 10,000 บาท สำหรับใช้เป็นการขึ้นชิ้นงานผลิตภัณฑ์
          รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท โล่รางวัล และโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท ,รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท  
           ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ระหว่างนี้ถึง 26 ก.ย. 2560 และประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ลีฟวิ่ง รูม 2 สยามดิสคัฟเวอรี่  ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2610-8497 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamdiscovery.co.th และ Facebook : Siam discovery


เปิดอ่าน