...เรื่องของสิงสาราสัตว์...

...เรื่องของสิงสาราสัตว์... :  คอลัมน์ : ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา


          ๏ เรื่องของสิงสาราสัตว์            มีอยู่สารพัดหลากหลาย
มีสารพัดสัตว์มากมาย               สัตว์ดีสัตว์ร้ายมากมี
          ๏ สัตว์บกว่ากันบนบก              เท็จจริงโกหกอึงมี่
ว่ากันคนละทีสองที                  ชั่วชั่วดีดีธรรมดา
          ๏ สัตว์น้ำว่ากันในน้ำ                พูดแล้วก็พร่ำสรรหา
จริงจริงเท็จเท็จมายา                กลับไปกลับมาตามใจ
          ๏ สัตว์ปีกว่ากันบนฟ้า              ต่างต่างนานาสงสัย
จริงเท็จเท็จจริงว่าไป                ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้
          ๏ ส่วนสัตว์ครึ่งครึ่งกลางกลาง    ครึ่งหัวครึ่งหางรวมหมู่
ครึ่งบกครึ่งน้ำพันตู                 ครึ่งครึ่งมีอยู่ทั่วไป
          ๏ ไอ้ที่คืบคลานก็คลาน           เลื้อยเลี้ยวสำราญลื่นไหล
เลื้อยคลานตามอำเภอใจ          เดี๋ยวนอกเดี๋ยวในธรรมดา
          ๏ รวมสารพัดสัตว์มากมี          ชั่วชั่วดีดีค้นหา
เป็นไปเป็นอยู่เป็นมา               เป็นตามคุณค่าของตน
          ๏ เรื่องของสิงสาราสัตว์           มนุษย์เจนจัดฉ้อฉล
ข้ามสายพันธุ์สัตว์ผู้คน             เกิดสาธุชนกลายพันธุ์ !.

........................................
(หมายเหตุ ...เรื่องของสิงสาราสัตว์... :  คอลัมน์ : ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา)
 


เปิดอ่าน