...ชะตากรรม...

 ...ชะตากรรม... : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

   

          ๏ ชะตะกรรมของใครเป็นของใคร        เป็นอยู่เป็นไปอยู่ตรงหน้า
ของเราของเขาเหมือนมายา            ไม่รู้เลยว่าชะตากรรม
          ๏ เหมือนเป็นของเราเหมือนของเรา        เดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเช้ายันค่ำ
อยู่ในมือเราเราชี้นำ                เราผู้กระทำในกำมือ
          ๏ เหมือนเป็นของเขาเหมือนของเขา        เดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าใส่คาขื่อ
อยู่ในมือเขาเขายุดยื้อ            เขาประทับชื่อผู้กระทำ
          ๏ เหมือนไม่ใช่ของเราเหมือนไม่ใช่        ไม่ก็คือไม่ไม่พูดพร่ำ
นิ่งนิ่งเงียบเงียบไร้ถ้อยคำ            อยู่ในมืดดำรอคลำทาง
          ๏ เหมือนไม่ใช่ของเขาเหมือนไม่ใช่        เขาไม่รู้ใครที่ใช้อ้าง
อยู่ในความมืดภาพเลือนราง            สุ่มชี้ความสว่างไม่วางมือ
          ๏ เป็นชะตากรรมถูกนำชี้            อยู่อยู่ก็มีให้ยึดถือ
สิทธิ์อันทรงสิทธิ์ซึมกะทือ            ไม่หือไม่อือไม่งอแง
          ๏ ถูกสนตะพายร้อยสายจูง            ต่ำต่ำสูงสูงร้องเซ็งแซ่
หัวส่ายหางกระดิกตามกันแจ            ยักยันยักแย่ส่งสายตา
          ๏ ชะตากรรมของใครใครกำหนด        อนางอ-อนาคต-อนาถา
เป็นอยู่เป็นไปเหมือนเป็นมา            ชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไป !.

..................................................
(หมายเหตุ   ...ชะตากรรม...  : คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน... นายทิวา)

 


 


เปิดอ่าน