ถ้อยคำภาษาอังกฤษที่พูดแล้วทำให้เบาลง หรือรุนแรงขึ้น

ยังมีถ้อยคำในภาษาอังกฤษอีกมากที่เรายังไม่คุ้นชิน วันนี้จะพาไปสำรวจถ้อยคำที่พูดแล้วทำให้ความหมายเบาลง หรือรุนแรงขึ้น

 

English Today

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Euphemism & Dysphemism

 

euphemism (อ่านว่า ยู-ฟิมิส’ม) หมายถึง ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพ นุ่มนวลที่ใช้เพื่อลดความรุนแรงของ

ความหมายในเชิงไม่สุภาพ และเพื่อให้เกิดความรื่นหูยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

Euphemism

What it means

enhanced interrogation (การสอบสวนที่เข้มข้น)

industrial action (ปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม)

revenue augmentation (การเพิ่มรายได้)

wind (ลม)

convenience fee (ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพื่อให้ได้รับ
ความสะดวก)

torture (การทรมาน)

strike (การผละงาน การนัดหยุดงาน)

raising taxes (การขึ้นภาษี)

belch (เรอ) fart (ผายลม)

surcharge (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

 

ส่วน dysphemism (อ่านว่า ดิส-ฟิมิส’ม) เป็นคำตรงข้ามกับ euphemism หมายถึง คำไม่สุภาพ ไม่รื่นหู หรือคำต้องห้ามซึ่งใช้แทนคำที่ใช้กันตามปกติ ตัวอย่างเช่น

 

Euphemism

Dysphemism

 

heavy (หนัก)

put to sleep (ทำให้หลับ)

 

pass away (ถึงแก่กรรม)

 

lady of the night (“ผีเสื้อราตรี” หรือผู้หญิงที่มีอาชีพให้บริการในสถานบันเทิงในเวลากลางคืน)

the adult entertainment industry (อุตสาหกรรมความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่)

downsizing (การลดขนาดองค์กร)

accounting error (ความผิดพลาดทางบัญชี)

under-performing assets (สินทรัพย์ที่ด้อยประสิทธิภาพ)

misspeak (พูดผิด)

economical with the truth (ประหยัดความจริง)

the economically disadvantaged (ผู้ด้อยโอกาสด้านเศรษฐกิจ)

fat (อ้วน)

euthanize (ฆ่าหรือช่วยให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด)

die (ตาย)

 

prostitute (โสเภณี)

the pornography business(ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อลามก)
 

firing people (ไล่คนออก)

fraud (การโกง)

debts (หนี้สิน)

lie (โกหก)

lying (โกหก)

poor people (คนจน)

 

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ผศ. ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์

 

 

 


เปิดอ่าน