...ความรักที่โลกรู้...

  ...ความรักที่โลกรู้... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน : นายทิวา 

 

          ๏ ด้วยสองมือของแม่ด้วยความรัก        โลกจึงตระหนักประจักษ์แจ้ง
เต็มโลกเต็มรักและเต็มแรง            จึงเต็มด้วยแสงส่องนำทาง
          ๏ ไม่ใช่แค่ลูกรู้แต่โลกรู้            ความรักมีอยู่เพื่อสรรค์สร้าง
สองมือที่อุ้มไม่เคยวาง            และไม่เคยจืดจางด้วยความรัก
          ๏ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนวันคลอด        ชีวิตในอ้อมกอดอันแน่นหนัก
ห่วงใยดูแลและฟูมฟัก            โดยไม่เคยหยุดพักวันเวลา
          ๏ จากเด็กน้อยน้อยจนเติบใหญ่        สายธารหัวใจเต็มคุณค่า
เต็มด้วยความรักเต็มสายตา            และเต็มยิ่งกว่าในหัวใจ
          ๏ ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้                เป็นยิ่งกว่าครูก็ว่าได้
เป็นทุกทุกอย่างไม่ว่าอะไร            และเป็นอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่เป็น
          ๏ ด้วยสองมือของแม่ด้วยความรัก        ลูกทุกคนแจ้งประจักษ์โลกได้เห็น
ร้อนคลายรุ่มร้อนดับให้เย็น            ในทุกประเด็นที่รุ่มร้อน
          ๏ แม่คะแม่ครับรักของแม่            ความรักที่แท้ไม่ต้องสอน
ไม่ต้องร้องขอหรือวิงวอน            และไม่มีเกี่ยงงอนด้วยความรัก
          ๏ รักของแม่ความรักที่โลกรู้            ยั่งยืนและคงอยู่อย่างแน่นหนัก
ลูกทุกคนรู้ยิ่งใหญ่นัก            ทุกหัวใจแจ้งประจักษ์ทุกหัวใจ !.

........................................................
(หมายเหตุ    ...ความรักที่โลกรู้... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน : นายทิวา)
 


เปิดอ่าน