ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต”

ไลฟ์สไตล์ > Health  :  9 ส.ค. 2560
คมชัดลึก, รักษา, พยาบาล, เตียง, เตีย, ผู้ป่วย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต, ศนพสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, ภูมิสิริมังคลานุสรณ์, อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

“ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาฯ อาคารรักษาพยาบาลรวมใหม่ 29 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 224,752.25 ตร.ม. นับเป็นอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

     ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต”

   เพื่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนทุกชนชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมเปิดให้บริการ “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” อาคารรักษาพยาบาลรวมใหม่ 29 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 224,752.25 ตร.ม. นับเป็นอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มีความเพียบพร้อมด้วยบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 1,200 เตียง ซึ่งถือเป็น “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมอบให้แก่คนไทยทุกชนชั้น    

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต”

    ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาทางกายภาพของโรงพยาบาลจุฬาฯ ในด้านความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาอาคารรักษาพยาบาลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้องพักสำหรับผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยสาธารณภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ โรงพยาบาลจึงได้สร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่สองหลังเชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวม โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์” 

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต”

    “จากต้นปี 2559 ซึ่งเปิดให้บริการเพียง ชั้น 19 หอผู้ป่วยสามัญ ชั้น 28 ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 7 หน่วยเอกซเรย์ หลอดเลือดรังสีร่วมรักษา, ชั้น 2 ศูนย์การวินิจฉัยด้วยภาพ MRI-เวชศาสตร์นิวเคลียร์ จากวันนั้นถึงวันนี้ เราได้เปิดให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาแล้ว 6 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 3.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ 4.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร 5.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต”

        และ 6.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด และจะเริ่มทยอยเปิดบริการด้านอื่นๆ ในลำดับต่อๆ ไป ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งหมด 21 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังรวมบริการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ มาไว้ในอาคารเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายอาคารเหมือนเมื่อก่อน เรามุ่งหวังที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์จุดเปลี่ยนแห่งมิตรภาพ การบริการสุขภาพของคนไทยทุกชนชั้นสู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนสัมผัสได้ด้วยหัวใจกาชาด” ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าว


เปิดอ่าน