ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ "มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต"

"ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" โรงพยาบาลจุฬาฯ อาคารรักษาพยาบาลรวมใหม่ 29 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 224,752.25 ตร.ม. นับเป็นอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

     ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ "มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต"

   เพื่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนทุกชนชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมเปิดให้บริการ “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” อาคารรักษาพยาบาลรวมใหม่ 29 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 224,752.25 ตร.ม. นับเป็นอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มีความเพียบพร้อมด้วยบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 1,200 เตียง ซึ่งถือเป็น “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” ที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมอบให้แก่คนไทยทุกชนชั้น    

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ "มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต"

    ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาทางกายภาพของโรงพยาบาลจุฬาฯ ในด้านความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาอาคารรักษาพยาบาลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้องพักสำหรับผู้ป่วยไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยสาธารณภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ โรงพยาบาลจึงได้สร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่สองหลังเชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวม โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์” 

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ "มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต"

    “จากต้นปี 2559 ซึ่งเปิดให้บริการเพียง ชั้น 19 หอผู้ป่วยสามัญ ชั้น 28 ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 7 หน่วยเอกซเรย์ หลอดเลือดรังสีร่วมรักษา, ชั้น 2 ศูนย์การวินิจฉัยด้วยภาพ MRI-เวชศาสตร์นิวเคลียร์ จากวันนั้นถึงวันนี้ เราได้เปิดให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาแล้ว 6 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 3.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ 4.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคลมชักครบวงจร 5.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ "มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต"

        และ 6.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด และจะเริ่มทยอยเปิดบริการด้านอื่นๆ ในลำดับต่อๆ ไป ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งหมด 21 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังรวมบริการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามอาคารต่างๆ มาไว้ในอาคารเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหลายอาคารเหมือนเมื่อก่อน เรามุ่งหวังที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์จุดเปลี่ยนแห่งมิตรภาพ การบริการสุขภาพของคนไทยทุกชนชั้นสู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนสัมผัสได้ด้วยหัวใจกาชาด” ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าว


เปิดอ่าน