...นับ-ถอย-หลัง...

...นับ-ถอย-หลัง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน : นายทิวา


          ๏ หน้าเดินเดินหน้าไปข้างหน้า          นับวันเวลาจากข้างหลัง
ระหว่างความชอบกับความชัง           ระหว่างคุมขังกับเสรี
          ๏ โดยมีคำถามรอคำตอบ                 ไม่ชังไม่ชอบระบายสี
ตรงไปตรงมาทุกทุกที                      ตรงเท่าที่มีเท่าที่ตรง
          ๏ โดยมีฐานรากยุติธรรม                  ยุติพฤติกรรมชี้นำส่ง
ให้ยุติธรรมได้ดำรง                          ยุติมั่นคงยุติธรรม
          ๏ โดยมีมาตรฐานเสมอกัน                บรรทัดฐานมั่นไม่ตกต่ำ
ไม่มีสองมาตรฐานคอยชี้นำ               ไร้มาตรฐานย้ำไม่ยินยอม
          ๏ โดยมีขอบเขตพึงกระทำ               สิ้นพฤติกรรมเตี้ยอุ้มค่อม
จริงต้องเป็นจริงปลอมเป็นปลอม      ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยความจริง
          ๏ โดยมีหลักการใช้เป็นหลัก             ยึดถือแน่นหนักทุกทุกสิ่ง
หลักกูหลักเกินเกินหลักอิง               ไม่เป็นหลักต้องทิ้งทิ้งหลักลอย
          ๏ โดยมีเจตนาเพื่อส่วนรวม              ส่วนตัวกำกวมระวังถ้อย
ตามลมตามน้ำน้ำตาปรอย                จะเจ็บไม่ใช่น้อยถึงตกตาย
          ๏ ถึงเวลานับเพื่อเริ่มต้น                  เพื่อจะยินจะยลถึงเป้าหมาย
นับถอยหลังนับไปสุดปลาย              เถิดท่านทั้งหลายก่อนสายเกิน !.
.......................................
(หมายเหตุ ...นับ-ถอย-หลัง... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน : นายทิวา)


เปิดอ่าน