...และแล้วความจริงต้องปรากฏ...

...และแล้วความจริงต้องปรากฏ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน : นายทิวา 


          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        ไม่ว่าจะรันทดหรือสดใส
ในความเป็นจริงต้องเป็นไป            ส่วนจะเป็นอย่างไรก็อย่างนั้น
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        ทั้งตรงทั้งคดยากปิดกั้น
ความจริงย่อมจริงให้ยืนยัน            โดยไม่อาจแปรผันจากความจริง
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        ทุกตอนทุกบททุกทุกสิ่ง
ความเท็จย่อมเท็จแค่แอบอิง            และย่อมถูกคัดทิ้งอย่างเป็นธรรม
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        แม้เลือดไหลหยดต้องกลืนกล้ำ
ความจริงไม่อาจซ่อนเงื่อนงำ            และไม่อาจมืดดำตลอดไป
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        กี่ไส้กี่ขดต้องลากไส้
จะเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นใคร        ไม่ว่าเป็นอะไรใช่ทั้งนั้น
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        ความจริงกำหนดทุกสีสัน
จริงย่อมต้องจริงต้องยืนยัน            จริงย่อมเท่าทันด้วยความจริง
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        ทั้งปวงทั้งหมดไม่หยุดนิ่ง
อะไรก็ไม่อาจจะช่วงชิง            เช่นนี้ทุกทุกสิ่งไม่ว่าอะไร
          ๏ และแล้วความจริงต้องปรากฏ        ไม่ว่าจะรันทดหรือสดใส
ในความเป็นจริงต้องเป็นไป            เราเขาหรือใครใช่ทั้งนั้น !.
.......................................
(หมายเหตุ ...และแล้วความจริงต้องปรากฏ... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน : นายทิวา )


 


เปิดอ่าน