7 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกเรียนรู้ไว

เด็กที่เรียนรู้ได้เร็วจะมีความจำแม่น เเละมีความสามารถในการจดจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นระยะเวลานาน เเละรวมไปถึงเหตุการณ์ทั่วๆ ไป หรือเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองไม่คิดว่า

      สำหรับพ่อแม่มือใหม่มักจะให้ความสำคัญกับโภชนาการ การนอนหลับ ดูแลลูกทั่วๆ ไป เพราะคิดว่าพัฒนาการทางร่างกายเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด ในขณะที่พัฒนาการด้านสมองซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเลี้ยงดู เป็นสิ่งที่พ่อแม่เริ่มให้ความสำคัญต่อเมื่อลูกเริ่มโต จากสำรวจขององค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า พ่อแม่กว่า 34 เปอร์เซ็นต์ เข้าใจผิดว่าสมองจะพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงอายุ 3-5 ปี แต่ความจริงแล้ว ช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสมองที่ได้ผลไวที่สุดคือในช่วงสามปีแรกของชีวิต

7 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกเรียนรู้ไว

"ครูพิม" ณัฏฐณี สุขปรีดี

     ดังนั้น "ครูพิม" ณัฏฐณี สุขปรีดี นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กและการเลี้ยงลูกเชิงบวก ผู้เขียนหนังสือ “เลี้ยงลูกถูกสไตล์ ฉลาดได้ น่ารักด้วย” บอกสัญญาณถึงการเป็นเด็กเรียนรู้ไว ดังนี้ อย่างแรก ช่างสงสัย เด็กมีความสงสัยใคร่รู้ และช่างถาม ทำให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านเชาวน์ปัญญาที่ดี คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมโดยการเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคำถาม ให้เด็กได้คิดและสังเกตสิ่งรอบตัว รวมทั้งพาเด็กๆ ไปเรียนรู้โลกกว้างและสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย ต่อมา จำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้เร็ว มีพัฒนาการทางด้านภาษา บ่งบอกถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ในช่วงก่อนวัยประมาณ 3 ปีขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตได้ว่า เด็กจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้เร็วหรือไม่ หรือบางครั้งเด็กมีการจดจำคำศัพท์ผ่านการสนทนาของผู้ใหญ่ เป็นต้น

7 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกเรียนรู้ไว

       เด็กที่เรียนรู้ได้เร็วจะมีความจำแม่น เเละมีความสามารถในการจดจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นระยะเวลานาน เเละรวมไปถึงเหตุการณ์ทั่วๆ ไป หรือเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองไม่คิดว่าเด็กจะจดจำ เช่น สถานที่ที่ขับรถผ่าน บุคคลที่คุณพ่อคุณแม่เคยสนทนาด้วย ส่วนการมีประสาทสัมผัสที่ดี เกิดจากความกระตือรือร้นชอบทำกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้จากประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ทั้งการได้ยิน มองเห็น สัมผัส การได้กลิ่น รวมไปถึงการลิ้มรส คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ตามด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีผสมกับความคิดที่ต่อยอดและการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทั้งการแสดงความคิด การถ่ายทอดผลงานศิลปะ หรือแสดงออกในรูปแบบท่าทางหรือพฤติกรรม เพราะใช้เวลาอยู่กับการเล่นและจินตนาการมากกว่าปกติ คุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนำและสนับสนุนเด็กอย่างเหมาะสม รวมถึงการใส่ใจในรายละเอียด โดยเด็กมักสังเกตในสิ่งที่บางครั้งผู้ใหญ่อาจมองข้าม เช่น สีที่แตกต่างกัน หรือการมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่กับสิ่งอื่นๆ เป็นต้น โดยหากว่าเด็กมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ ผู้ปกครองควรให้เวลาแก่เด็กในการจัดการกับความละเอียดของตนเอง สิ่งสุดท้ายคือ อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน เด็กมักรู้สึกสนุกกับการเล่นคำ ชอบเรื่องราวที่มีความตลก สนุกสนาน หรือแฟนตาซี อารมณ์ที่ดี เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

7 สัญญาณบ่งบอกว่าลูกเรียนรู้ไว

      การที่จะทำให้เด็กฉลาด เรียนรู้ได้เร็วนั้น นอกจากจะส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านแล้ว โภชนาการก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน สารอาหารจะช่วยส่งผลให้มีการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมอง สารอาหารอย่างแอลฟา-แล็คตัลบูมิน พบได้ในน้ำนมแม่ มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสื่อประสาทในสมองของเด็กและเมื่อทำงานร่วมกับสารอาหารอย่าง ลูทีน โคลีน และดีเอชเอ จะทำให้มีผลต่อกระบวนการสร้างความจำที่ดี สนับสนุนข้อมูลโดย เอส-26 โปรเกรส โกลด์


เปิดอ่าน