...ความตาย-ความเป็น...

. ..ความตาย-ความเป็น... : คอลัมน์  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน นายทิวา


          ๏ ความตายเป็นเรื่องธรรมดา          กลับไปกลับมามีหมุดหมาย
เกิดแล้วก็แก่เจ็บแล้วตาย                วัฏฏะเวียนว่ายว่ายเวียนวน
          ๏ ระหว่างความเป็นกับความตาย    เราท่านทั้งหลายอาจสับสน
ล้อเล่นชีวิตเหมือนเล่นกล                เล่นทุกผู้คนเล่นวนเวียน
          ๏ ขณะชีวิตยังทอดยาว                  เล่นกับความอื้อฉาวความผันเปลี่ยน
ตะเกียกตะกายไขว่คว้าด้วยความเพียร    โดยไม่รู้บทเรียนไม่เรียนรู้
          ๏ ขณะชีวิตยังดำเนิน                     ใช้ชีวิตเพลินในชั่วครู่
ยึดมั่นถือมั่นตัวของกู                    สู้แล้วก็สู้ไม่รู้แพ้
          ๏ ขณะชีวิตยังงอกงาม                  ไม่คิดไม่ถามตามกระแส
ถูกผิดไม่เห็นเชือนและแช              ไม่สนจริงแท้ที่แท้จริง
          ๏ ขณะชีวิตยังดิ้นรน                     วุ่นวายสับสนทุกทุกสิ่ง
อยากได้อยากมีอยากช่วงชิง            อยากมากอย่างยิ่งยากเยียวยา
          ๏ ขณะชีวิตไร้ชีวิต                        ดีเลวถูกผิดอยู่ตรงหน้า
เป็นไปเป็นอยู่ที่เป็นมา                   ประจักษ์ทุกสายตาประจักษ์ใจ
          ๏ ความเป็นเป็นเรื่องธรรมดา         เรื่องก็มีแค่ว่าเป็นอย่างไหน
เป็นมาเป็นอยู่และเป็นไป                หรือจะเป็นอะไรมากกว่านั้น !.
.......................................
(หมายเหตุ ...ความตาย-ความเป็น... : คอลัมน์  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน นายทิวา)


เปิดอ่าน