คุณครูคุณธรรม

น่ายินดี

        ปรบมือรัวๆ แด่ 10 ครูคุณธรรม ที่ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อเชิดชูคุณครูที่มีคุณธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบของคุณครู ปลูกฝังความดีแก่เยาวชนของชาติ จัดโดย ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการคุณธรรมฯ...ไม่ลืมปรบมือให้ประธานโครงการคนเก่งเช่นกันค่ะ


เปิดอ่าน